CasInvent Pharma získal 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů, které mohou pomoci při léčbě resistentních leukémií a solidních tumorů

 

Praha 14. února 2024 (PROTEXT) – Univerzitní startup CasInvent Pharma, který se věnuje vývoji sloučenin s protinádorovými vlastnostmi, úspěšně uzavřel investiční kolo Pre-Series A. Zúčastnili se ho jak stávající, tak i noví investoři, kteří do firmy dohromady vložili celkem 1,6 milionů EUR. Finanční prostředky poslouží k podpoře vývoje látek, které v budoucnu mohou pomoci například při léčbě leukémií, solidních tumorů a dalších závažných onemocnění. Současný syndikát investorů tvoří investiční fondy i&i Biotech Fund a KHAN I, bio-inovační centrum i&i Prague, Nadace rodiny Holečkových a společnost BIOINVESTIMED a.s.

Společnost CasInvent Pharma je spin-off, který vznikl v roce 2020 díky spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a bio-inovačního centra i&i Prague. Od svého založení se specializuje na vývoj vysoce selektivních inhibitorů enzymů, které spadají do rodiny kasein kinázy 1. Tyto enzymy hrají důležitou roli v procesech souvisejících se vznikem některých závažných onemocnění, způsobují například migraci leukemických buněk do lymfoidních orgánů. Inhibitory vyvinuté společností CasInvent Pharma jsou navrženy tak, aby cílily na jednotlivé izoformy CK1, a tím selektivně eliminovaly leukemické buňky.

„Naším cílem je vývoj účinných léčiv pro pacienty trpícími velmi vážnými nemocemi, které jsou charakteristické velmi nízkou mírou přežití. To, že se nám podařilo přesvědčit nové i stávající partnery k další podpoře našeho úsilí, je pro nás velkým povzbuzením,“ říká Alexander Scheer, CEO společnosti CasInvent Pharma. Podle něj mají vyvíjené inhibitory potenciál v budoucnu pomoci při léčbě pacientů, kteří trpí například akutní myeloidní leukémii, rakovinou slinivky a vybraných typů rakoviny prsu (TNBC) a dalších onemocnění, která mají v současné době jen omezené možnosti léčby.

„Schopnost firmy přilákat nové investory potvrzuje nejen kvalitu samotného projektu, je také ukázkou všestrannosti týmu odborníků, který se ve spin-offu CasInvent Pharma sešel,“ říká Ivan Vohlmuth, jeden z partnerů investičního fondu i&i Bio. „Za posledních 18 měsíců dosáhl tým odborníků z CasInvent Pharma ve vývoji svého portfolia inhibitorů CK1 slibných výsledků. Jsme proto rádi, že můžeme tuto společnost nadále podporovat,“ dodávají k tomu Michael Krebs and Peter Nussbaumer z investičního fondu KHAN I.

Vedle stávajících investorů, mezi které kromě i&i Biotech Fund a KHAN I patří také bio-inovační centrum i&i Prague, se tohoto investičního kola zúčastnili dva noví partneři: Nadace rodiny Holečkových a firma BIOINVESTIMED a.s. „Podpora tohoto inovativního projektu nám umožní se podílet na důležitém vývoji nových léčebných metod a terapeutických strategií v oblasti nádorových onemocnění. Současně nám imponuje, že se touto obtížnou a finančně náročnou cestou vydal český subjekt, rádi bychom tak našimi kroky pro tento záměr motivovali i další investory,“ říká k tomu Ondřej Novák, ředitel Nadace rodiny Holečkových.

CasInvent Pharma

CasInvent Pharma je vývojová společnost, kterou v roce 2020 založila Masarykova univerzita (MU) a Bio-inovační centrum i&i Prague, s.r.o. Cílem společnosti je vyvinout nová léčiva pro léčbu rezistentních nádorů. Spol. CasInvent využívá vlastní, ve své třídě nejlepších vysoce selektivních inhibitorů enzymů kasein kinázy 1 (CK1), které jsou odpovědné za regulaci různých buněčných mechanismů, které vedou k rezistenci vůči cíleným terapiím.

Více na: www.casinvent.com.

i&i Biotech Fund (i&i Bio)

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 53 milionů eur, které investuje do společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu naleznete i zajímavé projekty ze Španělska či Nizozemí.

Více na www.inibio.eu.

Evropský investiční fond (EIF)

Fond i&i Bio je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:

lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování.Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Více na: EIF to invest €25 million to support biomedical tech transfer in Central Europe .

KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I)

KHAN Technology Transfer Fund I GmbH & Co KG (KHAN-I) je venture kapitálový fond, který se zabývá investicemi do společností v časné fázi jejich vývoje. Fond spravuje 70 milionů eur a soustředí se na investice do oblasti přírodních věd. Jeho posláním je pomáhat nadějným evropským inovátorům z akademické sféry rozvíjet jejich projekty, které se zabývají především vývojem nových léčiv. KHAN-I se zaměřuje na prvotřídní technologie, které cílí na dosud obtížně léčitelné nemoci. Fond spravuje společnost Khanu Management GmbH, který tvoří zkušený tým profesionálů s nezpochybnitelnými výsledky v oblasti vývoje léků, akademických spin-offů i farmaceutických licencí a partnerství.

KHAN-I získal investici z Evropského investičního fondu, která probíhá za přispění lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. KHAN-I je rovněž podporován společností Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS z prostředků poskytnutých Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs a Austrian Foundation for Research, Technology, and Development), Max Planck Foundation, a Thyssen’sche Handelsgesellschaft mbH. KHAN-I navíc udržuje partnerství s Max Planckovou společností (Max-Planck-Gesellschaft e.V.).

Bio-inovační centrum i&i Prague

Bio-inovační centrum i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Společnost vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 9 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. V roce 2021 stál i&i Prague u zrodu investičního fondu i&i Bio.

Více se dozvíte zde: www.iniprague.com.

Nadace rodiny Holečkových

Podporujeme ty, kteří mají znalosti, zkušenosti a vize v oblastech, které považujeme za důležité pro rozvoj naší společnosti. Poskytujeme jim jen základní impuls ve formě otevřené možnosti pro získání finančních zdrojů z nadace a necháváme na nich, jak nejlépe tyto prostředky využít. Rádi bychom inspirovali i další, kdo mají možnost udělat něco podobného, protože věříme, že to přinese hodnotu nám všem.

Mezi hlavní oblasti podpory patří české vzdělání a školství. Vzdělaná společnost je primární podmínkou rozvoje každé civilizace, proto se jí nadace ve své činnosti intenzivně a pečlivě věnuje. Kvalita zdraví člověka a celého sytému zdravotnictví je nezbytným předpokladem pro plnohodnotný a aktivní život každého z nás, proto se nadace zaměřuje na oblast zdravotnictví, péči o zdraví a sociální péči. V neposlední řadě nadace podporuje vědu a výzkum, protože věří, že se jedná o oblasti, které jsou základem pokroku a vývoje. Nadace podporuje především organizace, jako například vysoké školy nebo nemocnice, které jsou schopné významně rozvíjet svůj potenciál, nicméně aktuální způsob financování jim to ne vždy umožňuje. Vedle této hlavní části podpory se správní rada zaměřuje také na specifické projekty způsobilé přinést změny, nové objevy či postupy.

Více se dozvíte na: www.holecekfoundation.cz.

 

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.