Bui Power Authority zlepšuje provozní pokrytí pomocí řešení Huawei eLTE

Akkra (Ghana) 16. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Mezinárodní agentura pro energii z obnovitelných zdrojů odhaduje, že kapacita energie z obnovitelných zdrojů v Africe by mohla do roku 2030 dosáhnout 310 GW, což by kontinent katapultovalo mezi špičku v produkci čisté energie. Vodní a solární hybridní elektrárna Bui Power Authority (BPA) v Ghaně je lídrem v oboru v subsaharské Africe, přičemž její základní komunikační a provozní řídicí služby jsou zajišťovány prostřednictvím širokopásmové sítě eLTE společnosti Huawei.

Ghanský ministr pro energetiku Dr. Matthew Opoku Prempeh zdůraznil význam systémů IKT pro zajištění inteligentního řízení energetiky, které je klíčové pro efektivní výrobu energie, provoz elektráren a distribuci energie. Umožňují integraci energie z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě pro dosažení spolehlivého a stabilního přístupu a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci cíle země, jímž je zajištění plošného přístupu k elektřině do roku 2025.

Dr. Prempeh tento výrok pronesl, když společnost Bui Power Authority uvedla do provozu širokopásmovou soukromou síť vybudovanou společností Huawei ve své elektrárně v Bui.

„Vzhledem k tomu, že cílem Ghany je dosažení univerzálního přístupu k elektřině do roku 2025, je důležité, abychom využili transformační sílu informačních a komunikačních technologií k optimalizaci provozu elektráren, zvýšení účinnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a zajištění stabilních a cenově výhodných dodávek elektřiny pro mnohem více domácností v celé zemi,“ uvedl ministr.

Společnosti Bui Authority a Huawei vybudovaly soukromou širokopásmovou síť eLTE, která dokáže proniknout přes rozsáhlé betonové bariéry a infrastrukturu v elektrárně Bui v Ghaně. Je to poprvé, co společnost Huawei nasadila řešení založené na eLTE ve vodárenském průmyslu. Síť, která přenáší hlasové, video a datové služby, umožňuje okamžitou komunikaci mezi dispečinkem a pracovníky údržby pohybujícími se po elektrárně. Bez rozsáhlé kabeláže a instalace pokrývá vnitřní i venkovní pracovní prostory, včetně přístupových cest uvnitř přehrady, místností s generátory a obytných prostor zaměstnanců v okolí Bui.

Další možnosti digitálního využití

Díky funkcím, jako je „push-to-talk“ a skupinové hlasové i video hovory, usnadňuje a zefektivňuje soukromá síť v elektrárně běžnou údržbu i zvládání krizových situací.

„Nyní mohou zaměstnanci komunikovat prostřednictvím videohovorů a řešit problémy s údržbou v rekordně krátkém čase,“ uvedl inženýr společnosti Huawei. „Budování moderních sítí také poskytuje kapacitu pro růst a umožňuje inteligentní digitální transformaci lokality v budoucnosti.“

Vodní a solární hybridní systém

Čistá energie nabývá v národní energetické struktuře Ghany stále většího významu, jelikož cílem národního energetického plánu Ghany je do roku 2030 dosáhnout 10% podílu obnovitelné energie. Úloha elektrárny Bui jako významného dodavatele vodní energie v zemi byla dále posílena a doplněna novou instalací zařízení na výrobu solární energie.

V říjnu 2019 byla zahájena výstavba první fáze 250MW projektu, v jehož rámci bylo vybudováno fotovoltaické zařízení. Kromě toho uvedla společnost Bui Power Authority (BPA) do provozu 5MW plovoucí solární elektrárnu, která je první svého druhu v subsaharském regionu a dodává energii přes rozvodnu Bui do národní propojené přenosové soustavy (NITS).

Podpora rozvoje v severní Ghaně

Elektrárna Bui vyrábí 404 MW vodní energie. Dalších 50 MW generují fotovoltaické instalace v areálu, přičemž celková výroba energie z obnovitelných zdrojů představuje přibližně 6–7 % celkové generované energie v zemi. Očekává se, že elektrárna tak sníží emise skleníkových plynů o více než 47.000 tun ročně.

Nádrž vytvořenou elektrárnou Bui chce země využít k podpoře rybolovu a zavlažování více než 30.000 hektarů půdy pro pěstování plodin, včetně kukuřice, kešu a cukrové třtiny.

BPA spolupracuje se strategickými soukromými investory na provozování místního závodu na zpracování kešu ořechů a cukrovaru v okolí Bui. Cílem tohoto zásahu je rozvoj zemědělství v Ghaně, zvýšení zaměstnanosti, a tím i zlepšení života místních obyvatel.

KONTAKT: jiyifan2@huawei.com