Budoucnost měření času na Zemi v oblasti mírného pásma

Praha 8. srpna 2022 (PROTEXT) – V létě 2018 se pravděpodobně poprvé zrodila myšlenka taktovat život ve společnosti časovým systémem s variabilními intervaly. Na první pohled trochu šílený nápad byl v průběhu několika měsíců zpracován nejdříve na základní koncept publikovaný na webu https://zimnialetnicas.cz/ už v prosinci 2018 pod názvem „Přirozený sluneční čas“ 1, 2 a 3. V únoru 2020 byl tento koncept vydán jako jeden elektronický pdf soubor. Třicetistránková „vize“ popisuje základní rámec, jak by mohlo nebo mělo v budoucnosti měření času v oblasti mírného pásma fungovat.

Zpracovat nejdříve základní vizi celé problematiky a až pak se věnovat jednotlivým detailům, se ukázalo jako dobrý nápad, protože v dalších letech právě díky tomu ani jednou nevznikl žádný zádrhel, který by zboural nějaký větší úsek práce a způsobil vážnější překážku.

V březnu 2019 byl na webu ČTK uveřejněn krátký článek pod názvem „Hlavolam, který má čtvrté řešení“, informující o nové cestě při hledání správného času. Od té doby běžel nejen čas, ale pokračovala také intenzivní práce na časových systémech a v současné době (léto 2022) nápad dozrál na teorii s matematickými vztahy, 30stránkovými matematickými tabulkami a grafy. Soubor pravidel dokáže časové intervaly konstruovat, definovat body obratu, zohlednit přestupný rok, vložené sekundy a určit důležité vlastnosti časového systému, včetně pravidel jeho administrace.

V průběhu čtyř let bylo publikováno celkem 14 článků od nejkratšího, informujícího o cílech a zaměření webu, až k delším úvahám a pojednáním o cca 25 stranách. Problematika byla probrána z různých stran a hledisek, protože je ve skutečnosti daleko složitější, než na první pohled vypadá. Poslední část čtyřdílné Studie časových systémů nazvaná „Správný čas“ toto téma částečně uzavírá na kompaktní tematický celek.

Otázky a odpovědi v průběhu let vedly nejen k širšímu pohledu na měření času, ale otevřely nové a zajímavé pohledy na starší zdánlivě jasná a jednoduchá témata obsahující zajímavé otázky a paradoxy, např. problém pohybu mezi časovými pásmy, který se ukázal býti pohybem po plochách času nebo s tím související „záhada“ datové hranice. V článku „Správný čas“ je popsán komplexní pohled na pojmy „správný“ a „nesprávný čas“ i způsob objektivní klasifikace časových systémů.

Správný čas je téma, které už delší dobu neúspěšně řeší nejen Evropa, ale i další státy světa. Závěr 14. článku proto oprávněně obsahuje doporučení k problematice času.

Doporučení pro Evropskou komisi, Evropský parlament, vlády a parlamenty států mírného pásma, jejich státní správy, komise a instituce

dočasně zachovat střídavý čas
zkrátit letní čas na 4 měsíce – V, VI, VII, VIII
nedopustit realizaci návrhu na celoroční letní čas
nevracet se do roku 1890 k celoročnímu pásmovému času (např. SEČ)
rozvrhy hodin, které řídí probouzení a vstávání lidí ve společnosti dlouhodobě směřovat k rannímu světlu, aby co nejvíce lidí mohlo vstávat a žít se světlem
začít pracovat na realizaci měření času s variabilním časováním (mapováním)

Důvodovou zprávou tohoto doporučení je především čtvrtý díl Studie časových systémů „Správný čas“ a obecně celý web: https://zimnialetnicas.cz/.

Kontakt: Miloš Antes, e-mail: milos.antes@zimnialetnicas.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.