Britští a čeští stuckisté na výstavě STUCK.IN|VENICE

Praha 26. srpna 2022 (PROTEXT) – Již hodně se napsalo o tom, že Benátské bienále výtvarného umění se tento rok ocitlo bez české účasti, a to vzhledem k tomu, že Československý pavilon je před rekonstrukcí. Není to však úplná pravda. České umění letos v Benátkách zastoupení má.

Na ostrově Guidecca v galerii CREA Cantieri del Contemporaneo lze od 27. srpna do 21. října navštívit výstavu prezentující tři české výtvarníky a zástupce hnutí stuckismus – Jiřího Hauschku, Markétu Urbanovou a Jaroslava Valečku. Objeví se tu ve společnosti britských umělců zásadních pro celé toto hnutí, jimiž jsou Ella Guru, Paul Harvey, Joe Machine, a Charles Thomson.

„Společná výstava britských a českých stuckistů je tak z našeho pohledu zásadní referenční výstavou doprovázející Benátské bienále. Stuckismus, který se zrodil v kontextu historie anglického umění a z něhož čerpá podněty, zaujal i řadu tvůrců mimo britské ostrovy. Speciální odezvu pak zažil právě v České republice, což je kvitováno se zvídavým zájmem v anglických odborných kruzích. Svědčí o tom zařazení českých stuckistů Hauschky a Valečky do publikace doyena britských dějin umění Eduarda Lucie-Smithe Moments in Art Since 1945, vydané v prestižní edici World of Art nakladatelstvím Thames&Hudson v Londýně v roce 2020 ve svém čtvrtém vydání. Jiří Hauschka zde má celostránkovou reprodukci, což je velkým úspěchem. Je tedy logickým krokem, že se čeští i britští stuckisté výstavně setkávají, a přispívají tak k poznání jedné z větví současné malby, která je v některých ohledech přehlí žena konceptuálně excentrickými názorovými směry. Také tak dochází k mezinárodní spolupráci, kterých není v souvislosti s českými umělci zrovna nadbytek,“ uvádí kurátor Martin Dostál.

Výstavu STUCK.IN | VENICE organizuje česká společnost Art Lines,která prezentuje české umění v Benátkách již třetí sezónu. V roce 2015 uspořádal Ondřej Škarka v pražské galerii Černá Labuť jednomu ze zakladatelů stuckistického hnutí Charlesi Thomsonovi jeho první samostatnou výstavu v ČR a následovaly samostatné výstavy Paula Harveyho i Joe Machina.

Co je stuckismus?

Vznikl v Londýně v roce 1999 vydáním manifestu. Jeho zakladateli jsou Charles Thomson a Billy Childish, které brzy doplnil Paul Harvey, Ella Guru a Joe Machine ad. Hnutí se vymezilo vůči konceptuálnímu umění a v opozici vůči němu se snaží o návrat skutečných hodnot do umění, návrat k autenticitě a jisté spiritualitě. Jde proti samoúčelnému překračování hranic, které podle něj vede pouze k vyprazdňování duchovní podstaty umění. Britští stuckisté představují svět sám pro sebe, i když lze vystopovat u řady z nich vazby na historické etapy malířství, zejména z 19. století a hnutí prerafaelitů. Za 23 let své existence však získal stuckismus přívržence po celém světě (má zastánce ve více než 52 zemích), čemuž odpovídá i současný široký rozptyl stylů a témat, figurálně i abstraktně pojednávaných. Čeští stuckisté se ve své „retro-avantgardě“ velmi často obracejí ke zrodu krajinářského modern ismu a symbolismu.

Kurátorem výstavy je Martin Dostál.

Místo: CREA Cantieri del Contemporaneo

Giudecca 211, Benátky

Umělci: Ella Guru, Charles Thomson, Paul Harvey, Jiří Hauschka, Joe Machine, Markéta Urbanová, Jaroslav Valečka

od 27. srpna do 21. října 2022

Kontakt:

Klára Vorlíčková, vorlickova@p2m.cz

Lucie Medková, medkova@p2m.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.