BISOP slaví vědecké úspěchy a vydává knihu v Karolinu

Praha 19. května 2023 (PROTEXT) – Vědci a vědkyně sdružení v Centru pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) dosáhli za necelé tři roky trvání centra významných úspěchů. Modely a studie, které vytvářeli v průběhu pandemie, byly publikovány v časopisech, které patří do prvního kvartilu ve svém oboru (tzv. Q1), a to jak dle impakt faktoru (IF), tak dle tzv. article influence score (AIS). Úspěch BISOP v nejprestižnějších světových časopisech stvrzuje význam skupiny i na té nejvyšší vědecké úrovni.

Příkladem takového úspěchu budiž článek publikovaný v časopise PloS One, v němž zkoumáme vliv vakcinace, posilujících dávek a předchozích infekcí covid-19. Výzkum ukázal, jakým způsobem tyto faktory ovlivňují riziko nákazy, hospitalizace a úmrtí. Článek zveřejněný v červenci 2022 získal k dnešnímu dni již 19 citací v prestižní databázi WoS.

Martin Šmíd, Josef Šlerka a René Levínský – BISOP

Celkový přehled publikací a shrnutí jejich vědeckého přínosu naleznete zde:


https://www.bisop.eu/centrum-pro-modelovani-biologickych-a-spolecenskych-procesu-bisop-slavi-uspechy-ve-vedeckem-svete/