Binance Academy a Blockchain Center zahajují Globální program spolupráce s univerzitami

Praha/Dubaj 18. října 2023 (PROTEXT) – Vzdělávací platforma Binance Academy a nezávislá výzkumná laboratoř Blockchain Center oznámily vznik Globálního programu spolupráce s univerzitami.

Jeho cílem je integrovat vzdělání v oblasti Web3 do osnov více než 200 univerzit z více než 50 zemí, s hlavním zaměřením na blockchain inženýrství a dodržování regulačních povinností.

Program, který byl původně spuštěn na univerzitách v Kazachstánu, poskytne specializovaný výcvik více než 1000 univerzitním pedagogům. Usiluje o vytvoření komplexního akademického znalostního fondu, který usnadní začlenění kurzů v oblasti blockchain inženýrství a dodržování regulačních předpisů do stávajících vzdělávacích programů. Iniciativa Binance Academy a Blockchain Center plánuje do roku 2026 poskytnout vzdělání více než milionu studentů.

„Cílem Blockchain Center je urychlit přijetí technologie blockchain tím, že podpoří růst lidského kapitálu v této oblasti. Jsme hrdí na naši průkopnickou vzdělávací iniciativu, která výrazně posílí rozvoj talentu v odvětví. Projekt poskytne platformu pro nadějné profesionály k objevování, experimentování a tvorbě nových řešení v této oblasti,“ řekla Aidana Kaskyrbek, generální ředitelka a zakladatelka Blockchain Center.

Program Blockchain inženýrství seznámí studenty s klíčovými tématy této stále nové technologie a poskytne základní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěch na pozicích blockchainového inženýrství. 20týdenní kurz zajišťuje komplexní přístup k porozumění vývoji blockchainu, včetně základů BNB Chain, Web3 a vývoje Solidity.

13týdenní program Blockchain compliance je navržen tak, aby poskytl pevné porozumění problémům a příležitostem na křižovatce mezi blockchainem a regulační politikou. Zabývá se klíčovými aspekty dodržování pravidel v oblasti blockchainu, zahrnuje analýzu různých existujících globálních regulačních rámců, zkoumá právní výzvy a poskytuje náhledy na možné budoucí modely správy digitálních aktiv.

Blockchain Center používá komplexní metodiku při výběru univerzit, které se do programu zapojí. Zaměří se především na vysoké školy ze zemí, které prokazují vysoký potenciál pro rozvoj blockchain technologie v  daném regionu. Binance Academy do partnerství přináší rozsáhlou síť vzdělávacích institucí a pedagogů po celém světě. „V rychle se měnícím světě digitálních financí je vzdělání v oblasti blockchainu klíčovým pilířem pro rozvoj transformace. Díky této vzdělávací iniciativě budou Binance Academy a Blockchain Center vychovávat novou generaci zdatných talentů, kteří budou připraveni posunout naše odvětví vpřed a podnítit inovace. Pokračujme v budování,“ řekla Yi He, spoluzakladatelka Binance.