Bez jediného škraloupu profinancované dvě miliardy korun podnikatelům. RONDA INVEST roste i za hranicemi

Praha 11. října 2023 (PROTEXT) – Může se zdát, že žijeme v době anti-úvěrové. Vysoká inflace bok po boku s rekordními úrokovými sazbami přináší svou daň. Objem čerpaných úvěrů v ČR je na polovině oproti roku 2021. Spotřebitelé omezují výdaje vzhledem k turbulenci událostí takřka od příchodu pandemie covid-19. Trend se podepisuje i na podnikatelích, kteří dle dat ČNB načerpali v první polovině letošního roku nejméně podnikatelských úvěrů od roku 2004. Přívětivou odpověď v dnešních podmínkách nabízí společnost RONDA INVEST. Díky kvalitně nastavenému úvěrovému procesu společnost rostla i v těchto podmínkách a řešení zde tak nachází čím dál tím více podnikatelů. A to místních i zahraničních.

Vedle vysoké REPO sazby, kterou Česká národní banka udržuje od června loňského roku na 7 %, zpřísnily banky podmínky pro získání úvěrů. Zvýšily požadavky na zajištění úvěrů, doložení pravidelných příjmů, čisté výpisy z úvěrových registrů a referenční projekty. Tyto faktory společně s klesající ekonomickou důvěrou mezi spotřebiteli i podnikateli (souhrnný indikátor ekonomického sentimentu se v září snížil o 4,2 p.b. na hodnotu 89,2) a zdlouhavým procesem vyřízení financování u banky tak zavdává alternativním způsobům čerpání úvěrů.

Že zní rychlé a flexibilní financování šité na míru atraktivně?

Řešení úvěru nemusí být vůbec komplikované. „Zcela naopak. Financování svého podnikatelského záměru byste měli mít spojené s příjemnou zkušeností. Na to právě v RONDA INVEST dbáme,“ uvádí Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST a doplňuje: „Profinancovali jsme na více než 180 progresivních projektech přes 1,9 miliardy Kč a do konce roku se těšíme na nový milník začínající dvojkou. Zejména v dnešní době nepříznivého sentimentu k čerpání úvěrů nám záleží na spokojenosti klientů a odhalení řešení, ze kterého budou profitovat. Jedině tak vznikají dlouhodobá partnerství, při kterých jsme schopni obchod uzavřít ještě rychleji než při prvním kontaktu.“

Díky tomuto přístupu společnost konzistentně roste i přes stagnující úvěrový trh. Jen letos profinancují necelých 500 milionů korun. P2B platforma RONDA INVEST nabízí flexibilní financování podnikatelům z oblasti obchodu, služeb a developmentu. Základní podmínkou získání úvěru je zajištění nemovitým majetkem. Všechny úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostí s LTV do 80 %, u většiny projektů pod 70 % a za úvěry osobně ručí majitelé projektů. Ke každému úvěru má společnost vždy sepsaný notářský zápis o přímé vykonatelnosti, což dále zajišťuje bezpečnost úvěrového procesu.

Úvěry poskytuje RONDA INVEST od dvou do sta milionů korun, nebo v totožném rozpětí v eurech. I podnikatelé ze Slovenska zde mohou vyřešit financování se službami na úrovni privátního bankovnictví. Splatnost úvěru se pohybuje ve lhůtě od 1 roku do 3 let. „Zásadní je pro nás přátelská komunikace, tedy důvěra a transparentnost. Vážíme si času našich klientů a chápeme, že rychlost je v byznysu zásadní. Posouzení úvěrové žádosti vyřizujeme maximálně do 48 hodin, zcela zdarma a v případě kompletních podkladů jsme schopni poskytnout úvěr i do 10 dnů,“ říká Lukáš Blažek. Společnost má kromě zázemí zkušeného týmu úvěrových specialistů také rozsáhlý tým analytiků, kteří se snaží co nejefektivněji posoudit riziko, aby úvěrový proces včetně součinnosti úvěrovým klientům netrval zbytečně dlouho.

Obnova podnikatelské aktivity je zejména v dnešní recesní době významným stimulem k růstu HDP, snížení inflace a úvěrových sazeb, tedy celkové obnově ekonomické produktivity. RONDA INVEST tomu jde svým produktem naproti.

Jak již z účelu společnosti jakožto P2B platformy vyplývá, bezpečnost úvěrového procesu není důležitá jen pro zdraví firmy samotné, ale i pro nízkou rizikovost investorům, kteří mají možnost participovat na poskytnutých úvěrech investováním od pouhé tisícovky korun a zcela bez poplatků. Investoři do projektů mohou investovat s pevně stanoveným výnosem až 9 % p.a. Výnosy jsou jim vypláceny měsíčně. Na výnosech investoři u RONDA INVEST získali přes 130 milionů českých korun a nikdy se nestalo, že by byť jediný investor nedostal zpět své původně investované prostředky nebo včas získané výnosy.

O společnosti

RONDA INVEST a.s. je českou P2B platformou, která se na jednu stranu zaměřuje na poskytování úvěrů zajištěných nemovitostmi pro malé a střední podnikatele v Česku a na Slovensku, a na straně druhé nabízí možnost firmám i lidem do těchto úvěrů investovat. Každý úvěr k investici je zajištěn bonitní nemovitostí se zástavním právem a notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Výše poskytovaných úvěrů zpravidla nepřesahuje 80 % hodnoty dané nemovitosti. Výnosy dostávají investoři každý měsíc na účet a neplatí žádné vstupní ani pravidelné poplatky.

Za společností stojí podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára, kam patří mimo jiné značky Dermacol, Axigon, Krondorf a 15% podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Investoři mají možnost investovat online s výnosem až 9 % ročně.

Více na www.rondainvest.cz.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.