BETS oznamuje výsledky těžby za kalendářní rok 2023

Čchang-ša (Čína) 16. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Bit Brother Limited (dále jen „společnost“, „my“ nebo „Bit Brother“) (NASDAQ: BETS) oznámila neauditované výsledky těžební farmy za kalendářní rok 2023, který skončil 31. prosince 2023.

Společnost v současné době vlastní dvě těžební farmy, které se nacházejí v USA. Těžební farma č. 1 v Clyde v Texasu zahájila provoz 17. ledna 2023 a po instalaci 1,5 MW těžebních serverů dosáhla v květnu loňského roku plné 6MW kapacity. Farma č. 2 v Abilene v Texasu by měla podle očekávání zahájit provoz v polovině ledna 2024.

Hlavní výsledky za rok 2023

• K 31. prosinci 2023 vytěžilo zařízení č. 1 přibližně 136 bitcoinů, což na základě ceny bitcoinu z prosince loňského roku vyneslo přibližně 6,2 milionu USD.

• Ke stejnému datu také vygenerovalo přibližně jeden milion USD v úsporách energie a zisku z řízení spotřeby energie prostřednictvím dohody o dodávkách energie za „zajištěnou cenu elektrické energie“ s maloobchodním poskytovatelem energie v rámci jurisdikce Texaské rady pro energetickou spolehlivost (Electric Reliability Council of Texas, ERCOT).

Strategické plány pro rok 2024

• Zařízení č. 2 by mělo podle předpokladů zahájit provoz v polovině ledna 2024 s počáteční sérií 3300 těžebních strojů S19 a předpokládanou měsíční produkcí 12 BTC. Při standardním fungování strojů se u zařízení č. 1 a č. 2 očekává kombinovaná měsíční produkce 24 BTC.

• Společnost Bit Brother také uzavřela konzultační dohod se společností Cruxforce, LLC s cílem nalézt jako zařízení č. 3 těžební farmu s maximální kapacitou dodávek elektrické energie 40 MW.

„V roce 2024 hodláme dále rozšiřovat rozsah našich těžebních operací a zvyšovat těžební kapacitu i produkci,“ uvedl generální ředitel společnosti Jack Wu. „Za předpokladu, že současný trend vývoje ceny bitcoinu bude pokračovat, věříme, že pomocí soustavných inovací a strategických investic dosáhneme v oblasti kryptoměn ještě větších úspěchů.“

Společnost se snaží informovat o svém podnikání v těžbě bitcoinů s co možná největší transparentností. Informace o vytěžených bitcoinech v reálném čase najdete na následujícím odkaze:

https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/37frzvqQeAzf6hWj4J9zrEzZf4WJoo3sRR 

Uvedené výsledky těžby nezahrnují žádné finanční výsledky společnosti a netýkají se jiných, netěžebních činností společnosti, jako je například řízení podniků. Obecně uznávané účetní zásady Spojených států pro těžbu kryptoměn jsou komplexní, nejisté a stále se utvářejí. Kryptoměny nemusí být uznávány jako hotovost nebo její ekvivalenty a těžební činnosti nemusí splňovat podmínky pro uznání výnosů. Kryptoměny nemají samy o sobě žádnou hodnotu, nejsou zákonným platidlem uznávaným žádným státním subjektem a nemusí být možné je převést na fiat měny. Investorům se doporučuje nespoléhat nepřiměřeně na samotné výsledky těžby bez zvážení dalších finančních a nefinančních metrik.

O společnosti Bit Brother Limited

Společnost Bit Brother Ltd. je mnohostranně zaměřená korporace, jejíž činnost zahrnuje řízení podniků v Číně a podnikání v oblasti blockchainu a kryptoměn ve Spojených státech. V rámci americké jurisdikce strategicky řídí a integruje zařízení pro těžbu kryptoměn. S pomocí angažovaného týmu odborníků společnost aktuálně provozuje dvě těžební farmy v USA a zasazuje se o další růst svých blockchainových a kryptoměnových operací. Další informace najdete na www.bitbrother.com.

Výhledová prohlášení

Některá tvrzení v této tiskové zprávě mohou obsahovat tzv. „výhledová prohlášení“. „Výhledová prohlášení“ jsou jakákoli tvrzení zde uvedená s výjimkou konstatování historických skutečností. Tato výhledová prohlášení jsou běžně charakterizována použitím termínů spojených s budoucím vývojem, jako je např. „věří“ a „očekává“ apod., které zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty. Přestože se Společnost domnívá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, jsou spojena s odhady, riziky a nejistotami a mohou se ukázat jako nesprávná. Na tato výhledová prohlášení, vztahující se pouze k datu uveřejnění této tiskové zprávy, se tudíž nedoporučuje nadměrně spoléhat. Skutečné výsledky Společnosti se mohou v důsledku řady faktorů podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních. Zmíněná rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné rizikové faktory popsané společností BETS v dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry („SEC“). Tyto rizikové faktory a další faktory, uvedené mj. v jiných částech této tiskové zprávy, mohou způsobit podstatné rozdíly mezi skutečnými výsledky a dosavadními úspěchy a zahrnují mimo jiné:

• politiky místních úřadů a regulační dohled nad těžbou kryptoměn a našimi dalšími aktivitami;

• probíhající vývoj podnikání společnosti BETS v oblasti těžby kryptoměn s řadou nejistot ohledně dalšího směřování a integrace dalších obchodních segmentů společnosti;

• neschopnost efektivního řízení nově zahájeného podnikání v oblasti těžby kryptoměn;

• neschopnost získat přístup k většímu množství energie za přiměřenou cenu, která by mohla významně navýšit provozní náklady společnosti BETS a nežádoucím způsobem ovlivnit poptávku po jejích těžebních aktivitách;

• jakékoli významné nebo dlouhodobé selhání těžebních zařízení provozovaných společností BETS nebo služeb jí poskytovaných, včetně událostí mimo její kontrolu, které by vedlo k významným finančním nákladům a výpadkům, snížilo atraktivitu jejích zařízení, poškodilo její obchodní pověst a mělo významný nepříznivý vliv na její obchodní výsledky;

• skutečné nebo domnělé narušení bezpečnosti našich serverů pro těžbu kryptoměn, které by mohlo narušit činnost společnosti BETS a mít významný nepříznivý vliv na její podnikání, finanční situaci a obchodní výsledky a

• kolísání ceny kryptoměn;

• další rizika a nejistoty uvedené ve zprávách společnosti BETS pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) nebo v dokumentech, které společnost BETS předložila nebo předloží SEC.

Vzhledem k výše uvedenému by se na výhledová prohlášení nemělo pohlížet jako na vyjádření našich stanovisek k jakémukoli pozdějšímu datu a neměla by se jim přikládat přílišná váha při rozhodování o investici do našich cenných papírů. Nezavazujeme se výhledová prohlášení aktualizovat tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu, kdy byla učiněna, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžadují příslušné zákony o cenných papírech.

Kontakt: contactus@bitbrother.com, +86-0731-82290658

 

PROTEXT