7. září slavíme Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu

Praha 7. září 2023 (PROTEXT) – Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu vyhlásilo Valné shromáždění OSN na 7. září pro posílení mezinárodní spolupráce při zlepšování kvality ovzduší a snižování jeho znečištění.

Cílem tohoto mezinárodního dne je zejména zvýšení povědomí, sdílení poznatků a také hledání a podpora efektivních řešení prostřednictvím propojení různých aktérů na národní, mezinárodní a globální úrovni, konkrétně:

● zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí

● ukázat úzkou souvislost kvality ovzduší s dalšími environmentálními a rozvojovými výzvami, jako je změna klimatu

● podporovat řešení, která zlepšují kvalitu ovzduší, sdílením využitelných poznatků, osvědčených postupů, inovací a úspěšných příkladů

● a spojit různé aktéry pro společné národní, regionální a mezinárodní přístupy k účinnému řízení kvality ovzduší.

Patronem letošního Mezinárodního dne čistého ovzduší za modrou oblohu se stala společnost DPD, součást největší sítě balíkové přepravy v Evropě Geopost. Důvodem, proč se patronem stalo právě DPD, je jeho dlouhodobá a intenzivní práce na lepším životním prostředí a to zejména pomocí uhlíkově neutrální přepravy. Díky tomu budou v roce 2025 v Praze a Ostravě všechny vozy pod značkou DPD pouze nízkoemisní a doplní je cyklo a pěší kurýři. Společnost je také prvním globálním přepravcem s vědecky potvrzenými cíli o redukci emisí od přední nezávislé vědecké platformy SBTi.

„Jsme velmi rádi, že jsme se mohli stát patronem právě tohoto dne, protože zlepšování kvality ovzduší je jednou z našich hlavních priorit. Dlouhodobě pracujeme na tom, aby naše přeprava byla co nejekologičtější a to skutečně, nejen mediálně. Snažíme se také edukovat veřejnost, a proto je součástí naší komunikace mimo jiné i apel na zastavení greenwashingu a pomoc lidem v jeho rozpoznávání. Rádi bychom v tomto inspirovali i další společnosti a jsme otevřeni spolupráci nejen s nimi, ale také s municipalitami,” říká Miloš Malaník, gen. ředitel českého DPD.

Přímo se zlepšováním ovzduší pak souvisí projekt měření jeho kvality. Po Praze již přes dva roky denně projíždí 90 dodávek DPD se speciálním monitorovacím zařízením. Jak jsou na tom jednotlivé ulice si pak může každý Pražan prověřit na této webové stránce.
Zařízení jsou instalována také na několika desítkách budov. Za projekt byla firma oceněna v rámci žebříčku udržitelnosti.

„Vítáme, že kromě dlouhodobé spolupráce s dobrovolnickou akcí Ukliďme Česko, kde je společnost DPD hlavním přepravním partnerem, se DPD stalo i patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší v rámci našeho nového projektu www.EKOkalendar.cz. Jejich webová aplikace monitoringu ovzduší je totiž krásným příkladem toho, jak mohou i velké firmy aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti,“ říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

Nejen Den čistého ovzduší…

Dalších více než 230 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den… Tištěný EKOkalendář pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

Ukliďme Česko z.s.

e-mail: radek@uklidmecesko.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.