20. květen – Světový den včel

Praha 18. května 2023 (PROTEXT) – Každoročním připomínáním Světového dne včel můžeme zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou včely a další opylovači hrají při udržování zdraví lidí a planety, a o mnoha výzvách, kterým dnes čelí. Tento den se oslavuje od roku 2018, kdy úsilí slovinské vlády vedlo Valné shromáždění OSN k vyhlášení 20. května za Světový den včel.

Datum Světového dne včel bylo zvoleno podle narození Antona Janši (1734-1773), který byl průkopníkem moderního včelařství. Janša pocházel z rodiny včelařů ve Slovinsku, kde je včelařství důležitou zemědělskou činností s dlouholetou tradicí a osvícená panovnice Marie Terezie jej pozvala do Vídně, kde v nově založené včelařské škole vyučoval včelařství. V dnešní době bohužel počty včel, opylovačů a mnoha dalších druhů hmyzu klesají. Světový den včel je tak příležitostí pro všechny – vlády, organizace, občanskou společnost, firmy nebo přímo občany – podpořit akce, které mají za úkol chránit a posilovat opylovače a jejich stanoviště, zvýšit jejich hojnost a rozmanitost a podporovat udržitelný rozvoj včelařství.

Dramatický úbytek zdravých a silných včelstev je totiž jedním ze současných environmentálních problém a má zásadní vliv na zemědělskou produkci v naší společnosti. Celkově došlo celosvětově za posledních 20 let k významnému úbytku včeI a podle některých studií za tuto dobu zmizela celá polovina včelstev. V České republice není podle Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařství situace tak alarmující. „Jedná se o globální problém. Včely neznají a nedodržují hranice jako my lidé a jsou vzájemně propojené. Když se u nás budeme o včelstva starat, pomáháme tak všem lidem na planetě, nehledě na to, že jdeme příkladem“, uvádí.

Patronem letošního Dne včel je PENNY

„Jako dobrý soused si PENNY uvědomuje zásadní význam VČEL a ostatních opylovačů pro nás všechny. Kdyby nebylo dost včel, nehrozil by jen úbytek produktů z medu, ale především o problém s opylením řady rostlin, které následně slouží k výrobě dalších potravin. Zkrátka VČELY se nám zalíbily natolik, že jsme se rozhodli i my v PENNY stát se i jejich moudrými chovateli. Proto jsme se také rozhodli jít příkladem při vytváření vhodného prostředí a umístili jsme svá vlastní včelstva do zeleně kolem našich skladů. Nyní se tak v 58 úlech staráme o takřka 2 milióny včel, připravujeme k osazení včelstvy úly u ekologické celodřevěné prodejny ve Skutči na Chrudimsku a na dalších místech v okolí našich prodejen. Včely nám už nějaký med přinesly, zaměstnanci i ochutnali a s velkou hrdostí nyní chystají výrobky privátní značky PENNY, ve kterých bude vlastní med PENNY jednou z komponent“, sdělil Petr Baudyš, manažer kvality PENNY.

Jak by vypadal svět bez včel

Zákazníci PENNY v Praze Uhříněvsi v loňském roce zažili, jaké by to bylo, kdyby na světě nebyly včely. V jedné z nejmodernějších prodejen tohoto řetězce na ně čekaly z velké části prázdné regály, v nichž chybělo 60 % běžného sortimentu. Chyběly v nich všechny produkty, které by nebylo možné vyrobit, a které by si lidé nemohli koupit, kdyby z naší přírody včely zmizely. Zákazníci si tak nemohli nakoupit nejen ovoce nebo zeleninu nebo produkty obsahující med, ale také oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy, a stovky dalších produktů. Včely se totiž opylováním podílí velkou měrou nejen na produkci ovoce a zeleniny, ale i dalších potravin jako jsou ořechy, oleje a další produkty. Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například káva, kakao nebo vanilka…

Den otevřených úlů 2023

Jednou z akcí pro veřejnost k letošnímu Světovému dni včel je Den otevřených úlů, jehož druhý ročník pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.. Pro zájemce se o víkendu 19.-21. 5. otevře 34 včelnic napříč Českou republikou a jedna v Žilinském kraji. Seznam včelnic včetně programu připraveného včelaři na jednotlivých včelnicích najdete na www.otevreneuly.cz.

Za včelami také do botanické zahrady

Pokud vám to nevyjde tento víkend na Den otevřených úlů, můžete v libovolném termínu navštívit třeba včelařskou expozici v botanické zahradě. PENNY se stal od loňského roku stal partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy, a to včetně expozice „Medonosné rostliny a včely“. Tato expozice návštěvníkům zahrady netradiční formou představuje zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a poskytuje informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávány.

Akce na podporu včelařů

PENNY je nejen členem Českého svazu včelařů a podporuje nejstarší včelařskou školu nás SOU Nasavrky, chystá se i na další rozmanitou spolupráci s včelaři. Při příležitosti Světového dne včel připravilo speciální akci a nabízí v rámci akčního týdne produkty pro včelaře i zákazníky, kteří chtějí chov včel podpořit…

Nejen Mezinárodní den včel…

Dalších zhruba 180 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den…

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

spolek Ukliďme Česko

e-mail: radek@uklidmecesko.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.