Zemědělci loni zvýšili výrobu a stouply jim příjmy

Foto: bzwei z Pixabay

Produkce odvětví zemědělství se v roce 2022 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 19 %, když dosáhla hodnoty 198,9 miliardy korun. Z toho rostlinná produkce činila 120,8 mld. Kč (+16,5 %) a živočišná produkce 66,1 miliardy miliardy korun (+ 23 %). Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Nárůst rostlinné i živočišné produkce ovlivnily především vyšší ceny zemědělských výrobců. K meziročnímu navýšení produkce pšenice o 33,2 %, ječmene o 44 % a řepky o 32,6 % přispěla vedle cenového vývoje i jejich dobrá úroda. V živočišné výrobě se zvýšila produkce skotu o 29 %, prasat o 17,8 %, drůbeže o 21 %, mléka o 24,7 % a vajec o 13 procent. Meziročně se v zemědělských podnicích zvýšila výroba jatečného skotu, jatečné drůbeže a mléka, nižší však byla výroba jatečných prasat a vajec.

Největší nákladová položka, mezispotřeba, meziročně stoupla na základě předběžných dat o 22,5 % na 132,1 miliardy korun. Vzrostly i náhrady zaměstnancům (o 7,6 %) a předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí (o 13,5 %).

Po započtení dotací ve výši 35,6 mld. Kč je podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti podle metodiky sestavování Souhrnného zemědělského účtu aktuálně odhadován ve výši 27,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,8 procenta.