V Brně a Ostravě letos ještě nebyla dokončena ani jedna kancelářská budova

V prvním letošním pololetí nebyla v Brně ani Ostravě dokončena žádná nová kancelářská budova. V Brně je nyní rozestavěno osm projektů a jedna rekonstrukce. V Ostravě se staví jeden administrativní dům. Ve své pravidelné zprávě o vývoji trhu kancelářských ploch to píše sdružení Regional Research Forum.

Ilustrační foto: Colliers

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci prvního pololetí roku 2022 celkem 635 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 72 % celkové plochy, zbylých 28 % tvořily kanceláře třídy B.

V první polovině roku nebyla v Brně dokončena žádná budova ani rekonstrukce. Všechna plánovaná dokončení byla posunuta do dalších měsíců.

Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 75 300 m2, z nichž největší jsou:

  • Brno Business Park E (13 200 m2)
  • Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)
  • Šumavská Tower A (11 600 m2)
  • Centrum Šumavská II (10 300 m2)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 32 800 m2 mělo být dokončeno v roce 2022.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním pololetí roku 2022 dosáhla 31 100 m2, což představuje pokles o 20 % v porovnání s předchozím pololetím a nárůst o 28 % při meziročním srovnání. Největší podíl (57 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru IT a dále poradenských služeb (11 %).

Největší transakcí první poloviny roku 2022 byla renegociace IT společnosti FNZ v budově CPI Rašínova (7 000 m2), následovaná renegociací blíže nespecifikované IT společnosti v Brno Business Park (3 600 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem poradenské společnosti KPMG v budově Vlněna Office Park CD (1 800 m2).

Celkem 70 900 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci prvního pololetí roku 2022 volných. Míra neobsazenosti klesla na 11,1 %, což představuje snížení o 51 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně se v první polovině roku 2022 zvýšilo a v současnosti s pohybuje v rozmezí 16,00 – 16,50 eur za m2 za měsíc.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci prvního pololetí roku 2022 celkem
219 100 m2. Pouze přibližně 34 % z celkové velikosti trhu je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech.

Během prvního pololetí 2022 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 20 600 m2 kancelářské plochy s plánovaným dokončením v roce 2023.

Hrubá realizovaná poptávka (tj. včetně renegociací a podnájmů) dosáhla v prvním pololetí roku 2022 celkem 5 400 m2, což představuje snížení o 71 % při meziročním srovnání. Nové pronájmy představovaly pouze 10 % celkové poptávky.

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí roku 2022 evidováno 18 100 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti vzrostla oproti druhému pololetí 2021 o 231 bazických bodů na úroveň 8,3 %.

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě se v prvním pololetí roku 2022 mírně navýšilo na úroveň 13,00 – 13,50 eur za m2 za měsíc.

Členy Regional Research Forum jsou agentury CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank. Sdílejí základní informace a podle vlastních slov usilují o poskytování co možná nejúplnějších a nejpřesnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice.