Polovina českých firem nezveřejňuje účetní závěrky

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

České firmy patří dlouhodobě k nejhorším v regionu střední a východní Evropy z hlediska zveřejňování účetních závěrek podnikatelských subjektů. Podle dat společnosti Coface byla na konci května odevzdána sotva polovina účetních výkazů firem za rok 2022, přičemž zákonná lhůta byla do 31. prosince 2023.

Sousední Slovensko či některé balkánské země se pohybují na hranici 80 – 90 %, v České republice jde dlouhodobě pouze o 35 až 50 % aktivních firem. Je to důsledek pomalé digitalizace, benevolentních a nejasných pravidel i laxního přístupu státního aparátu. Podle experta společnosti Coface je přitom zveřejňování těchto údajů v zájmu samotných firem, neboť přispívá k informovanosti, transparentnosti a rozvoji kultury podnikatelského prostředí. 

Každá země má svá pravidla pro zveřejňování a zpřístupnění účetních závěrek. I přesto z tohoto srovnání české firmy nevycházejí vůbec dobře. „Ještě velmi nedávno se podíl zveřejněných finančních závěrek aktivních firem v ČR dlouhodobě pohyboval kolem 35 procent. A to mluvím pouze o rozvahách, u výsledovek se bavíme maximálně o 12 až 15 procentech. Pouze ojediněle na tom byl v regionu CEE někdo hůře,“ říká Martin Ambler, vedoucí oddělení informací ze společnosti Coface a dodává, že od loňska se u nás situace začala pomalu zlepšovat. Především díky možnosti přenosu dat z daňových přiznání do veřejného obchodního registru. „Loni bylo touto dobou v ČR publikováno zhruba 40 tisíc závěrek, letos už je to dvakrát tolik. Potřebovali bychom se však dostat na vyšší násobky těchto čísel. Uvidíme, zda následující měsíce potvrdí mírně optimistický trend.“

Podíl zveřejněných a ověřených rozvah aktivních podnikatelských subjektů v jednotlivých zemích střední a východní Evropy (stav ke květnu 2024 za závěrky z roku 2022)
Chorvatsko85%
Slovinsko82%
Srbsko81%
Slovensko76%
Maďarsko70%
Rumunsko66%
Průměr regionu CEE61%
Česká republika50%
Polsko41%
Lotyšsko30%
Zdroj: Coface

Jestliže něco dlouhodobě charakterizuje situaci zveřejňování účetních závěrek v České republice, je to nízký počet publikovaných dokumentů, stručnost uváděných informací a řada formálních nedostatků. Ve všech třech aspektech patří české firmy k nejhorším v regionu střední a východní Evropy. Kvalita zveřejněných výkazů a jejich čitelnost není valná vzhledem k možnosti publikování dokumentů prakticky v jakémkoli formátu. Například firmy v sousedním Slovensku povinně zveřejnují závěrky ve strukturovaném formátu. To napomáhá nejen snadno číst a využívat tato data, ale také rychle a strojově opravovat případné chyby. 

Pole zkušeností společnosti Coface trpí každá desátá závěrka formálními nedostatky, má začerněné či jinak nečitelné údaje. Přibývá také firem, které podávají velmi stručné informace nebo je záměrně neuvádějí a vymluví se na chybu. „Evidujeme i kuriózní případy, kdy odlišné firmy z jednoho holdingu bez ostychu zveřejňují na korunu stejné opsané závěrky, a to i opakovaně po dobu několika let. Firmy zkrátka spoléhají na to, že stát nemá efektivní nástroje, jak správnost dokumentů kontrolovat, natož sankcionovat,“ říká Martin Ambler.

Situaci by nepochybně pomohla narovnat rychlejší digitalizace, propojování státních registrů a lepší fluktuace dat. Stát by měl nastavit jasná pravidla pro zpracování účetních závěrek, včetně jednotného formátu, způsobů kontroly i případných sankcí. „Bohužel, firmy nespatřují motivaci ve sdílení údajů o své finanční kondici a laxní přístup státu této situaci v podstatě nahrává. Snažíme se proto na firmy apelovat, ať údaje zveřejňují. Dostupnost a transparentnost takových informací totiž prospívá i jim samotným a může sloužit mj. jako prevence vzniku nežádoucích budoucích problémů,“ podotýká Ambler.   

Zásadně špatný vliv může mít nový zákon o účetnictví, pokud by byl schválen v současném znění. To mimo jiné počítá s významným navýšením limitů pro povinný audit účetní závěrky. Řadě firem tím odpadne povinnost auditovat a zveřejňovat výsledky. Nastoupený kladný trend zveřejňování závěrek by tedy mohl rychle skončit a vrátit Českou republiku na chvost žebříčku zemí střední a východní Evropy. „Máme oprávněné obavy, že nová legislativa morálku uveřejňování účetních závěrek ještě zhorší. Pokud projde návrh na zásadní navýšení limitů pro povinný audit, lze očekávat menší chuť firem zveřejnit klíčové výsledky hospodaření a dalších důležité informace,“ říká Martin Ambler.

Společnost Coface se zabývá pojištěním pohledávek a řízením rizik. Má 500 tisíc klientů ve 100 zemích.