Na pracovním trhu zavládla opatrnost

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2023 další pokles náborových plánů. Pokles počtu zaměstnanců očekává 24 % zaměstnavatelů, 22 % předpovídá jejich nárůst a 43 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 1. čtvrtletí 2023 tak vykazuje hodnotu – 2 procenta. Vyplývá to z výsledků průzkumu ManpowerGroup index trhu práce.

Index pro Českou republiku se snížil o 13 procentních bodů oproti minulému čtvrtletí, v meziročním srovnání o 15 procentních bodů. V globálním hodnocení se Česká republika propadla a je na 39. místě z 41 hodnocených zemí.

 

Ilustrační foto. muntazar mansory z Pixabay

„Nervozita zaměstnavatelů roste, ale většina firem je spíše opatrná a vyčkává, jak se ekonomická a energetická situace vyvine. Náš průzkum ukazuje, že počet zaměstnavatelů, kteří plánují v dalším období propouštění, zůstává již rok poměrně stabilní, nicméně výrazně klesá počet optimistických firem. Zaměstnavatelé spíše nábory pozastavují, než že by plánovali hromadné propouštění. Nejvíce optimismu jsme zaznamenali v IT, veřejném a neziskovém sektoru nebo v obchodě a službách. Opačná tendence je v energetice, komunikačních službách a finančním sektoru. Počet otevřených pozic na trhu je ale stále velmi vysoký, a tak bude docházet pouze k pozvolnému nárůstu nezaměstnanosti,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porostou jen velké firmy

Zaměstnavatelé v 5 z 9 českých odvětví plánují pro první čtvrtletí 2023 pokles náborových aktivit, nárůst predikují ve třech a stagnaci v jednom. Dobře si vede odvětví Informační technologie s hodnotou Indexu 9. Nejslabší očekávání vykazuje Energetika a veřejné služby s hodnotou Indexu -22 procentních bodů a Komunikační služby s -21 procentními body.

Navyšování počtu zaměstnanců předpovídá pro 1. čtvrtletí 2023 pouze jedna kategorie podle velikosti českých organizací, a to velké organizace s více než 250 zaměstnanci, predikují + 5 procentních bodů.

Nejméně optimistická očekávání mají zaměstnavatelé středních organizací s 50 až 249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce -12. Oproti minulému čtvrtletí se Index propadl o 32 procentních bodů, meziročně o 31.

Zaměstnavatelé v Praze a na Moravě předpokládají pokles na trhu práce v průběhu nadcházejícího čtvrtletí, zatímco zbytek Čech mimo Prahu očekává nárůst. V porovnání s předchozím čtvrtletím však náborové plány oslabily ve všech třech regionech, v meziročním srovnání se propadly ve dvou, v jednom zůstávají relativně stabilní.

Nejsilnějším regionem jsou Čechy, kde náboroví manažeři hlásí Index + 5. V mezikvartálním srovnání lehce oslabil a v meziročním lehce posílil. V Praze čistý index vykazuje mírně zápornou hodnotu – 2, avšak oproti předchozímu čtvrtletí se propadl o 22 a meziročně o 25 procentních bodů. Morava také nemá optimistické vyhlídky s Indexem – 10, meziročně a mezikvartálně též došlo k poklesu.

Ve světě bude více práce

Na základě sezonně očištěných dat očekávají zaměstnavatelé na celém světě navyšování počtu zaměstnanců, i když v meziročním i mezikvartálním porovnání je vidět zpomalení tempa růstu. Globální Čistý index trhu práce pro Q1 2023 má hodnotu 23 bodů. V porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o mírný pokles o 6 bodů, ale v meziročním srovnání již o 14 bodů.

Nejsilnější náborové plány pro příští čtvrtletí jsou v regionu Severní Amerika (31), těsně následuje Jižní a Střední Amerika (28). Nejnižší, ale přesto pozitivní náborové plány vykazuje region Evropa, Blízký východ a Afrika (18), který stále pociťuje dopad konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Sousední země Ukrajiny hlásí jedny z nejnižších očekávání. Mezi pěti nejpesimističtějšími zeměmi světa jsou kromě Španělska také země východní a střední Evropy (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko).

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Průzkum probíhá ve 41 zemi. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2023 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 510 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru.