Investují staří i mladí odevšad

Data společnosti Fondee, jejíž služba umožňuje lidem investovat již od tisíce korun, poukazují na rostoucí trend soukromého investování. Lidé žijící v Praze stále tvoří zhruba třetinu všech investorů, kteří přes Fondee své peníze zhodnocují, ovšem lidé investují i v dalších krajích. Desetina pochází z Jihomoravského kraje, 8 % z Moravskoslezského. Investují lidé s příjmy již kolem 30 tisíc korun měsíčně.

Zajímavý obrázek poskytují data ve věci přístupu k investičnímu riziku, které jsou lidé v různých regionech ochotni podstupovat. Nejvyšší sebevědomí v tomto ohledu projevili investoři v Moravskoslezském kraji. Čtvrtina lidí registrovaných u Fondee investuje přes tuto platformu vůbec poprvé, a to jak z řad starších lidí, tak i mladých.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

„Z našich dat je patrné, že investování není zdaleka parketou lidí žijících v Praze. Rozdíl mezi počtem investujících lidí v Praze a v jiných městech není tak velký, jak by se mohlo zdát. V Praze se sice nachází třetina naší klientely, ale poměr vzhledem k počtu obyvatel je podobný jako například v Ostravě. To nám v kombinaci s údaji o věku našich klientů jasně ukazuje, že vlastně investují lidé napříč regiony i populací,“ vysvětluje Eva Hlavsová, spoluzakladatelka Fondee.

Průměrný věk lidí investujících přes Fondee se pohybuje okolo 35 let. V průměru nejmladší investoři se nacházejí na Vysočině, tam jich téměř polovinu tvoří lidé mezi 20 až 30 lety. Nejstarší klienti jsou naopak v Praze. Věk investorů se však mezi regiony neliší nijak drasticky.

„Jako účel investice lidé nejčastěji uvádí střednědobé investování, konkrétně se jedná o 43 procenta investujících u Fondee. Druhým nejčastějším důvodem je spoření na důchod, které uvádí zhruba čtvrtina klientů,“ říká Hlavsová.

Investice na stáří je doménou pražských investorů. Stejně tak jsou v hlavním městě lidé, kteří mají nejdelší zkušenost s investováním. Téměř 20 % z nich investuje již déle než pět let. Pro srovnání: na Vysočině dělá tento poměr sotva 12 procent.