Investice do komerčních nemovitostí v regionu CEE rostou

Většina ekonomik střední a východní Evropy (CEE) zaznamenala po pandemii COVID-19 rychlejší oživení poptávky po komerčních nemovitostech než západní země EU. Zvlášť dobrých výsledků dosáhly Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Pobaltí.

Globální inflační tlaky, vyšší úrokové sazby a problémy v dodavatelských řetězcích spolu s možnou recesí v Číně však mohou mít na ekonomiky střední a východní Evropy negativní dopad v druhé polovině letošního roku. Podle studie společnosti Investiční scéna ve střední a východní Evropě v první polovině roku 2022 (Colliers CEE Investment Scene H1 2022) to vyplývá z jejich závislosti na kapitálových tocích z jiných částí světa.

Ilustrační foto: Colliers

„Objem investic do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě za první pololetí roku 2022 dosáhl výše asi 5,3 mld. eur, což znamená meziroční růst o 8,5 procenta. V 1. čtvrtletí byla zaznamenána poměrně silná investiční aktivita, ale ve 2. čtvrtletí opět zpomalila. Došlo k vysokému objemu fúzí a akvizic prostřednictvím výměny akcií, které však nejsou v těchto číslech započítány. Společnost Colliers odhaduje, že objemy investic na konci roku 2022 dosáhnou celoročního objemu mezi 9 a 10 miliardami eur,“ vysvětluje Kevin Turpin, regionální ředitel pro kapitálové trhy ve střední a východní Evropě společnosti Colliers.

Polsko mělo na objemech za první pololetí tohoto roku 56% podíl, následovala Česká republika a Maďarsko s 16 % a se 12 % respektive. Investoři zůstávají opatrní s ohledem na geopolitické a ekonomické nálady (sentiment), zvýšené náklady na financování a očekávané posuny v oceňování, které se pravděpodobně projeví během 2. pololetí.

V první polovině roku 2022 dominoval segmentu komerčních nemovitostí kancelářský sektor, přičemž zvlášť velký byl objem transakcí v Polsku. Následoval maloobchod, kde došlo ke kompletním prodejům nebo prodeji podílů v portfoliích společností Tesco a EPP. Logistika a rezidenční projekty jsou nadále vysoce žádané, ale brzdí je nedostatečná nabídka dostupných příležitostí.

V 1. pololetí byl nejaktivnější domácí kapitál ze střední a východní Evropy se 40% podílem na celkových objemech transakcí. Zejména český a maďarský kapitál je nadále hnacím motorem (20 %, resp. 11 % celkového objemu v regionu). Následoval severoamerický (25 %) a evropský kapitál ze zemí mimo region CEE (21 %). V posledních měsících byl aktivnější také jihoafrický kapitál, zatímco asijský kapitál, typicky čínský a jihokorejský, letos zatím do obchodů v oblasti komerčních nemovitostí příliš nevstupoval.

„Investoři se v současné době nacházejí v poměrně komplikované situaci, která vyplývá z relativní geografické blízkosti války na Ukrajině, jejím širším důsledkům na ceny paliv a energií a dalšímu narušení dodavatelských řetězců. Vývoj makroekonomických a geopolitických trendů není příliš pozitivní. Nejedná se ale o problémy, které by se týkaly výlučně regionu střední a východní Evropy nebo jeho jednotlivých zemí. Pro investory zde stále existují příležitosti, které by měli odpovídajícím způsobem zvažovat,“ dodal Kevin Turpin.