Garáže pro elektromobily se prodraží

Ilustrační foto: Aspen.pr

Stále není zcela jasné, jak mají vypadat bezpečné podzemní garáže pro elektromobily. Vlastníkům stávajících nemovitostí hrozí milionové náklady na přestavbu garáží a developeři by mohli zvýšit ceny nových staveb. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí, upozorňuje společnost SSI Group ve zprávě, kterou má k dispozici Svět hospodářství.

Automobilů na elektropohon je stále více a nyní se rychle musí přizpůsobit a připravit dobíjecí infrastruktura. A to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost.

„Jedním z největších rizik elektromobilů jsou baterie, které obsahují velké množství energie a v případě poškození mohou být nebezpečné. Jedním z rizik je požár, jenž může vzniknout v důsledku poškození baterie nebo elektrického systému,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group. „Hašení elektromobilu s hořící baterií představuje daleko závažnější problém než hašení aut se spalovacím motorem. Boj s ohněm totiž může trvat několik dnů, je nutné postupovat velmi opatrně a použít speciální hasicí techniku i postupy.“

Legislativa, která by svými nařízeními reflektovala aktuální potřeby bezpečnosti elektromobilů, však stále ještě není v tomto bodě aktuální. V dubnu 2022 vznikl návrh vyhlášky, která by upravovala bezpečnostní standardy v garážích, mezi které patří například povinnost použití materiálu, který odolá požáru více než 90 minut, nutná přítomnost hasicích zařízení se stálým přívodem vody či termokamery směřující na každé dobíjecí místo a monitorující aktuální teplotu.

Mezi doporučené pokyny v současnosti patří rozšíření parkovacího stání s nabíječkou na šířku 3,5 metru, tedy na velikost shodnou se šířkou parkovacího stání pro hendikepované. Doporučuje se také instalace požárních technologií, které požár signalizují, samočinně hasí a odvádějí z garáží zplodiny. Což vše samozřejmě prodraží.

Na rozdíl od legislativy základních podmínek je jasné, že je třeba dlouhodobě a v režimu 24/7 hlídat bezpečnost. Pro její kontrolu pak je kdekoli vhodné využít specializované dohledové centrum. „Dohledové a poplachové přijímací centrum, či jednodušeji dohledové centrum, představuje komplexní bezpečnostní systém, který v sobě spojuje nejmodernější technologie a perfektně vyškolené profesionály. Pokud nastane potenciálně nebezpečná situace, pracovníci dokážou na místo okamžitě vyslat posílení ostrahy, hasiče, zdravotníky i policii,“ říká Mareček. Výhodou je, že takové centrum spravuje několik budov a ušetří se tak personální a další náklady v každé jednotlivé budově. Má dokonalý přehled i díky analytickým kamerám a sensorům s umělou inteligencí. „Dokáže tak efektivně sledovat a vyhodnocovat běžné poplachové události jako je pohyb osob ve střeženém objektu, funkčnost systémů, změnu teploty v hlídaném prostoru, například v serverovně a další mimořádné události,“ doplnil Ondřej Mareček.

SSI Group patří mezi pět největších společností na správu a provoz budov v České republice.