Česká společnost ZAT dosáhla rekordního objemu nových zakázek

ZAT, a.s., dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, v loňském roce získal rekordní objem nových zakázek v celkové výši 1,12 miliardy. korun. Tržby dosáhly 491 mil. Kč, vzrostly i celkové výkony společnosti na 616 milionů. korun. Valná hromada na svém zasedání také rozhodla o rozšíření představenstva o nového člena – Jaroslava Scharfa mladšího. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

Ve své výroční zprávě ZAT uvádí, že hrubý zisk na úrovni EBITDA za finanční rok 2021 činil 51,3 mil. Kč, čistý zisk po zdanění 9,3 milionu korun.

Řídící systém SandRA pro klasickou energetiku. Foto: ZAT

„Cíleně investujeme do rozvoje nových technologií jak v oblasti IoT, tak řídicích systémů v našich stabilních oborech, jako jsou jaderná, vodní a tepelná energetika nebo drážní systémy. Dokážeme tak nabídnout moderní řešení za konkurenční ceny. Naši zákazníci kvitují i spolehlivý a rychlý servis se širokou součástkovou základnou,“ komentuje obchodní výsledky Ivo Tichý, člen představenstva ZAT, v tiskové zprávě.

V loňském roce firma dokončila řadu projektů, například výměnu řídicího systému turbogenerátoru a přesun velínu v C-Energy Planá pro firmu Siemens, instalaci řídicího systému odsíření ve společnosti Plzeňská teplárenská nebo zakázku pro Správu železnic. Díky rekonstrukci dnes patří elektrodispečink dálkové řídicí techniky v Plzni mezi nejmodernější v České republice. Společnost také zaznamenala výrazný nárůst zakázek ve výrobě průmyslové elektroniky. Nová plně automatická výrobní linka SMT3 umožňuje rychlejší realizaci elektronických jednotek včetně prototypů i nového řídicího systému pro řízení výkonu, který je možné aplikovat pro různé typy reaktorů.

„V rámci dodržení stanovených termínů jsme také významně navýšili zásoby materiálových komponent, jejichž dodací lhůta se často prodloužila více než trojnásobně, v některých případech až na 720 dnů,“ doplňuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

Dlouhodobou strategií ZAT je eliminovat obchodní rizika zaměřením se na širší spektrum oborů působnosti. Kromě standardních oborů energetiky, drážních systémů, plynárenství či zdravotnictví firma cílí na rozvoj smart systémů a IoT technologií včetně zakázkového vývoje vnitropodnikových systémů, a to s důrazem na kybernetickou bezpečnost.

Jako většiny exportně orientovaných firem v oboru energetiky se i společnosti ZAT dotýkají následky vojenského konfliktu na Ukrajině. V oblasti jaderné energetiky patří firma mezi významné dodavatele řídicích systémů pro primární a sekundární okruh jaderných elektráren u nás i v zahraničí. Aktuálně má rozpracované dodávky do jaderných elektráren ve Francii, Finsku, Slovensku, České republice, Maďarsku a Arménii. „Pevně věříme, že tyto projekty budou z důvodu zajištění energetické stability v Evropě i ve světě pokračovat, nicméně události související s měnícími se vztahy mezi Ruskou federací, Evropou a světem mohou mít dopad i na ně,“ upozorňuje Ivo Tichý.

Nové jaderné bloky v ČR

Projekty z jaderné energetiky se na celkovém objemu tržeb firmy dlouhodobě podílejí zhruba 40 procenty. Řídicí systémy a know-how ZAT jsou nasazeny na třetině jaderných bloků v EU a na 10 procentech ve světě, včetně všech jaderných elektráren v České republice i na Slovensku. „V průběhu tendru na dostavbu JE Temelín jsme úspěšně navázali spolupráci se všemi potenciálními dodavateli, s nimiž v současné době intenzivně jednáme o další spolupráci. Český řídicí systém SandRA Z100 patří mezi nejmodernější, nejspolehlivější a nejbezpečnější řídicí systémy ve světě s řadou nasazení na provozovaných jaderných elektrárnách v EU. I proto věříme, že se budeme jako česká firma podílet na dostavbě nového jaderného zdroje u nás, ať už bude vybrán kterýkoliv ověřený dodavatel,“ konstatuje Ivo Tichý.

Investice do vývoje

V loňském roce společnost zaměřila vývojové aktivity do oblasti bezpečnostních řídicích systémů pro jaderné elektrárny s investicí ve výši téměř 90 milionů korun. Společnost také prohloubila spolupráci s vysokými školami v projektech Národních center kompetence.

Společnost ZAT, založená v roce 1962 v Příbrami, stála u zrodu automatizace ve světě a v současné době významně udává směr vývoje tohoto oboru u nás i ve světě. Ve svém oboru patří mezi vůdčí společnosti v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Ve vývoji se zaměřuje na nové aplikace z Průmyslu 4.0 a IoT technologií. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent a SW aplikací pro moderní platformy. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů.