Známe vítěze národního kola Quality Innovation Award 2022

Praha 8. listopadu 2022 (PROTEXT) – V národním kole Mezinárodní ceny inovací byly oceněny projekty ze strojírenství, veřejné správy, oblasti environmentu, projekty již realizované i ty, které mají teprve potenciál uplatnit se. Mezinárodní soutěž vyhlašuje Evropská organizace pro kvalitu ve spolupráci s národními zástupci v jednotlivých zemích. V soutěži mají firmy a organizace veřejného sektoru možnost porovnat své inovace z mezinárodního pohledu. V České republice je národním zástupcem ceny Česká společnost pro jakost a partnerem ocenění Asociace inovačního podnikání ČR.

Vítězem národního kola v kategorii Velké podniky se stala První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která uspěla s inovací Inovace technologií přesného lití nových typů odlitků rozvlákňovacích hlav ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.

Další v pořadí se v kategorii Velkých podniků umístila společnost ŠMT a.s., jejíž hlavní činností je výroba a montáž těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů. Oceněnou inovací je Speciální frézovací hlava IFVW34, ta je určena především pro opracování různých hlubokých podélných drážek v dutinách obrobků.

Vítězem v oblasti Inovací s environmentálním zaměřením se stal Úřad městské části Praha 10 za inovaci s názvem Kompostováním k bezodpadovosti na Praze 10. Jedná o cílenou podporu kompostování a dalších bezodpadových aktivit na území městské části Praha 10 pro snižování množství odpadu a jako podpora odpovědného přístupu k odpadům obecně.

Vítězem v kategorii Inovace ve veřejné správě se stal Královéhradecký kraj s inovací Katalog otevřených dat kraje a Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.

Otevřená data vyššího územně správního celku jsou zobrazena mapovými výstupy. Automatizované napojení lokálního katalogu do národního katalogu otevřených dat je inovativním řešením. Záměrem bylo vytvoření datového portálu, který je centrálním informačním místem pro veřejnost a zároveň nabízí občanům otevřená data kraje na profesionální úrovni.

První místo v kategorii Potenciální inovace získala společnost CALISME a.s. za inovaci: Chytrá kuchyňská digestoř. Chytrá kuchyňská digestoř fungující na principu Internetu věcí (IoT) zajišťuje sterilitu prostředí, bezpečnost domácnosti a automatizaci vaření. Rozšiřuje běžné funkce digestoře o ionizace vzduchu v kuchyni a přilehlých prostorech. Digestoř je doplněna o UV germicidní lampu, která dokáže zajistit sterilitu varné desky nebo nádob na ní umístěných. Součástí digestoře jsou protipožární čidla, čidla pro detekci hořlavých látek nebo oxidu uhelnatého. V digestoři je umístěna i termo kamera monitorující teplotu v nádobách na varné desce. Digestoř je také vybavena pohybovými čidly, protože desinfekce musí probíhat bez přítomnosti osob. Prostřednictvím mobilní aplikace a telefonního modulu komunikuje digestoř s uživatelem.

Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost k vyhlášeným cenám dodává: „Jednou z osvědčených cest, jak snížit dopady ekonomické krize na podniky, je hledat nové cesty a inovovat, být tak jedinečný ve svém oboru. Jak jsme se přesvědčili i v minulých letech, české firmy v této oblasti nezaostávají a jsou na špičce, především v oblasti těch prakticky využitelných inovací. Věřím, že vybraní národní vítězové uspějí i v mezinárodním kole soutěže Quality Innovation Award, jehož výsledky budeme znát v únoru následujícího roku.“

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.