Živě: Železniční „elita“ se po roce opět sjede do Pardubic

Již ve čtvrtek 13. dubna se v Aule Dopravní fakulty Jana Pernera uskuteční IX. ročník Železnice Pardubice. Odborné setkání patří svým významem mezi nejdůležitější akce v tomto dopravním odvětví. Železniční „elita“ zde pravidelně představuje veřejnosti trendy a nejdůležitější novinky ovlivňující podobu české železnice a její budoucnost. Akci můžete sledovat od 13:00.

Pořadatelé si i letos pro účastníky připravili zajímavý program. Níže uvádíme čtyři nejdůležitější témata, o kterých se bude v Pardubicích hovořit.

1) Z Pardubic do Prahy za třicet minut!

Stavební správa VRT má nového ředitele Jakuba Bazgiera. Ten se v Pardubicích (na jedné ze svých vůbec prvních přednášek) představí odborné veřejnosti. Hovořit bude nejen o samotné přípravě VRT, ale také o aktuálních datech výstavby. VRT představují pro východočeský region velkou příležitost. Ačkoliv sice propojení až do Polska nedává ekonomický smysl, Správa železnic přichází se zcela novým pohledem na propojení východočeské aglomerace, a to postavit prioritně přímé napojení VRT do Pardubic a Hradce Králové. Obě metropole by tak mohly získat spojení s Prahou s dojezdovým časem v trvání cca 30 minut. 

2) Zcela nový koncept využití regionálních tratí

Diskuze věnující se využití regionálních tratí v České republice ještě nikdy nebyla součástí veřejné odborné akce. Prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka tak vůbec poprvé představí dobré příklady praxe ze zahraničí – úplně novou možnost, jak vrátit život na skomírající regionální tratě. Možná již nebude potřeba se zabývat útlumem jejich provozu nebo konzervací, ale naopak. S využitím nových lehkých vozidel (například na bateriový nebo vodíkový pohon) a s chytrým nastavením veřejné dopravy ze strany krajů může v Česku vzniknout úplně nový atraktivní koncept místních vlaků. Zcela jistě by se jednalo o výrazně pozitivní impuls směrem k venkovu a regionům. 

3) Digitální automatické spřáhlo a ETCS

Železnice patří mezi nejekologičtější způsoby dopravy. Politici v celé Evropě proto s oblibou mluví o přesunu nákladu se silnic na železnici. Pravda je ovšem taková, že občas namísto zjednodušení proces spíše komplikují. V souvislosti s nákladní dopravou se hovoří o tzv. digitálním automatickém spřáhlu. Tato technologická novinka má umožnit bezpečně spojovat a rozpojovat jednotlivé nákladní vagóny na dálku. Je zde ale také celá řada otázek čekajících na zodpovězení. Prezident svazu nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Martin Hořínek bude hovořit například o tom, kolik digitální automatické spřáhlo bude stát nebo o termínu, kdy by mělo začít fungovat.  

4) Kvalitní a rychlá údržba železničních vozidel

ECM (anglická zkratka pro subjekt odpovědný za údržbu vozidel) patří mezi důležitá témata v rámci současné železniční diskuze. Není žádným tajemstvím, že stávající stav není ideálním. O tom, co musíme udělat, aby se situace zlepšila, bude hovořit výkonný ředitel SVOD Bohemia a současně také zástupce osobních dopravců Petr Moravec

Více informací o Železnici Pardubice, včetně programu naleznete na oficiálních webových stránkách ZDE

Odbornými garanty konference jsou:

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Správa Železnic
ŽESNAD.CZ
Asociace podniků českého železničního průmyslu
Svaz dopravy České republiky