Živě z Letní filmové školy: programový blok Od traumatu k terapii

Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Neléčené trauma vede k závislostem, depresím a bezmoci. Obrovský nárůst počtu lidí s depresí a závislostmi jen ukazuje, v jak těžkém stavu lidstvo je. Prostřednictvím dvou filmů, Moudrost traumatu a Fantastická terapie, které ukazují možnosti řešení a léčení a následných besed, se pokusíme v problematice traumatu trošku více zorientovat.

Besedu programového bloku Od traumatu k terapii, která je v rámci 49. Letní filmové školy Uherské Hradiště součástí diskusní sekce Nová realita, můžete sledovat 28. července od 13:30. Pozvání přijali Zdeněk Weber a Anna Rotreklová a Eva Césarová (www.evacesarova.cz).

Moudrost traumatu

USA/Kanada 2021

režie: Zaya Benazzoová, Maurizio Benazzo

„Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,““ říká hlavní představitel filmu Dr. Gábor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gábor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování. Zdeněk a Šárka Weberovi jsou oba vyškolení a certifikovaní v terapeutickém přístupu k posttraumatickému stresu, somatic experiencingu, transparentní kruhové komunikaci, systemickým konstelacím, vedení meditací, průvodci přechodového rituálu v přírodě „Vision Quest““ a přes 15 let se věnují individuálním a skupinovým konzultacím v oblasti mezilidské komunikace a osobní a vztahové orientace. Jsou také iniciátoři uvedení dokumentu dr. Gábora Maté – Moudrost traumatu v ČR a na Slovensku a výcviku ve vedeni přechodových rituálů dr. Arneho Rubinsteina. Jsou zakladatelé a vedoucí Institutu prevence a léčeni traumatu z.ú.

www.ilpt.cz.

Fantastická terapie

ČR 2022

režie: Anna Rotreklová

V dokumentárním filmu je představen slibný způsob léčby některých duševních nemocí, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky. Jde o psychedeliky asistovanou psychoterapii. Dokument byl natočen ve spolupráci s jedinou klinikou u nás „Psyon – Psychedelická klinika“, která tuto léčbu umožňuje. Ve snímku zaznívají výpovědi odborníků, ale i klientů. Anna je režisérkou filmu Fantastická terapie, který je jejím absolventským dokumentem oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě. Autorka však není jen studentkou filmu, již dříve vystudovala Psychologii, Adiktologii a Sociální patologii a prevenci. Téma rozšířeného stavu vědomí režisérku dlouho zajímalo a filmem by ráda dosáhla většího povědomí o psychedelicích jako možných nástrojích léčby.