Živé vysílání z Augustiniánského opatství: Vědecká diskuze k tématu genetiky

Jaké jsou základy genetiky? Připomeneme si základy významu a historie genetiky. Vzpomeneme příběh a souvislosti ze života Gregora Johanna Mendela, který působil v Augustiniánském opatství, kde se věnoval preciznímu výzkumu. Mendelova práce byla jedna z prvních, která aplikovala matematické metody na biologický výzkum. Lze tento postup považovat za normální byla otázka tehdejší doby. Jaký je vývoj a bezpečnost dnešní genetiky? Jaká je bezpečnost ve zdravotnictví?

Proč je důležité podporovat svobodnou diskuzi ve vědě? Jakou roli v dnešní době hraje církev? Jaké jsou vlivy cenzurování názorů? Jaké jsou základy genetiky? Proč vzpomínáme na Gregora Johanna Mendela? Proč vysíláme z Augustiniánského opatství? Sledujte od 14:00.

Představíme sérii rozhovorů s významnými osobnostmi, jež vznikala v roce 2020 a 2021. Rozhovory k budoucnosti České republiky. „Stojíme na křižovatce globálních změn. Zaběhnutá pravidla postupně přestávají platit, život a svět kolem nás se proměňuje a my všichni narážíme na jeho limity. Téměř nic není jako dřív a to, co bylo funkční dlouhá léta, přestává fungovat. Je nutné nacházet nové přístupy, které by byly aplikovatelné v dnešní době plné kvantových skoků. Ponořili jsme se tedy do laboratoře myšlenek a vizí, které ověřujeme, rozebíráme a sdílíme z různých úhlů pohledu. Hledáme odpovědi ve třech pilířích společnosti – v kultuře, veřejné sféře a ekonomice, abychom se pokusili nacházet inspiraci a východiska pro budoucnost naší země. Pojďme začít psát novou budoucnost naší společnosti. Možností je více, než si myslíme. Podívejme se na tuto přelomovou dobu jako na šanci, kterou můžeme využít konstruktivním způsobem,“ říká k vycházející knize Robin Čumpelík.

„Ať se daří a pán Bůh žehná všem, kteří jsou ve službě informace a formace, aby to byla služba pravdy a služba, která dokáže budovat vztahy a vést k hodnotám,“ uvedl Jan Graubner arcibiskup pražský při blahopřání ke 100 letům Českého rozhlasu.