Živě veřejná diskuse: Antisemitismus v paralelách

Jak na prevenci proti extremismu a jak vyučovat o hrůzách 20. století, když pamětníků ubývá? Jan Fingerland, Jan Dobrovský a Tereza Šternová ve veřejné diskusi Památníku ticha.

Diskusi z květnového cyklu Vysílání stanice Bubny, v nichž nabízíme témata hledání cesty pro život v míru, proměny holešovického brownfieldu či narůstajícího extremismu, můžete sledovat 25. května od 10:00.

Po celé Evropě v posledních letech roste počet útoků na Židy a Česko není výjimkou. Jak by měla vypadat prevence a jak vyučovat o hrůzách 20. století, když pamětníků ubývá? Veřejnou diskusi věnovanou narůstajícím projevům extremismu nazvanou Antisemitismus v paralelách současnosti a minulosti pořádá Památník ticha v odjezdové hale nádraží Bubny v Praze. Po debatách zaměřených na život po válce na Ukrajině a na proměny největšího pražského brownfieldu v pražských Holešovicích jde o v pořadí třetí akci z květnového cyklu Vysílání stanice Bubny, hosty budou publicista a komentátor Jan Fingerland, filantrop a předseda kolegia Paměti národa Jan Dobrovský a analytička Soft Targets Protection Institute (Institut pro ochranu měkkých cílů) Tereza Šternová.

„Antisemitismus je sociální projev, který v různých podobách prochází novodobou historií a byl by omyl se domnívat, že naší době se vyhne. Zkušenosti Památníku ticha z poslední doby ukazují, jak nedostatečně jsou pedagogové základních škol připraveni různým projevům neonacismu čelit,“ říká ředitel Památníku ticha Pavel Štingl.

Živnou půdou pro útoky na Židy, stejně jako pro jiné projevy nenávisti, je on-line prostředí. Hosté debaty Antisemitismus v paralelách současnosti tak budou mluvit o tom, jak situaci ovlivňuje šíření konspiračních teorií na internetu a anonymita sociálních sítí a pokusí se nalézt i paralely v historii, neboť při všech krizích měla společnost tendenci hledat „viníka“. Památník ticha považuje za klíčovou prevenci proti extremismu vzdělávání veřejnosti, debata se tak bude týkat i v Česku právě vznikající strategie pro boj s antisemitismem a jejím nutným promítnutím do praxe skrze vzdělávání nejen studentů, ale například i policie a státních zástupců. Kolektivní paměť ubývá a s ní odcházejí poslední pamětníci holocaustu. Účastníci diskuse se proto zamyslí i nad otázkou, jak dějiny a lidské osudy přiblížit co nejlépe mladé generaci a kde je možné se inspirovat, včetně důležité role míst paměti, literatury a filmů. Moderátorkou diskuse bude ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová

Cyklus Vysílání stanice Bubny organizuje Památník ticha ve spolupráci s Památníkem Šoa a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, mediálním partnerem je Česká tisková kancelář.