Živě: TK po zvolení nového prezidenta Hospodářské komory

Podnikatelé na ve středu 31. května 2023 na celostátním sněmu zvolí na další tři roky prezidenta Hospodářské komory. Na tuto funkci navrhli dva kandidáty – bývalého ministra vnitra ve dvou úřednických vládách Martina Pecinu a průkopníka e-governmentu a současného viceprezidenta Zdeňka Zajíčka. Jeden z nich nahradí Vladimíra Dlouhého, který je prezidentem Hospodářské komory od roku 2014 a rozhodl se již nekandidovat.

Začátek tiskové konference je plánován na 16:00; čas může být upraven.

Hospodářská komora České republiky:

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou, podnikatelé si ji řídí sami. Sdružuje živnostníky, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů. Působí v 73 městech a ve spolupráci s partnery provozuje také čtyři asistenční kanceláře v zahraničí (v Srbsku, Kazachstánu, Moldavsku a Mongolsku). Je součástí evropské i celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor, spolupracuje s komorami ve 120 zemích.

Provozuje také Czech Pointy, kde si podnikatelé vyřizují výpisy i z neveřejných registrů. Zajišťuje registraci do mýtného systému i důležité obchodní dokumenty. Je jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů o pracovníky ze zahraničí, čímž zaměstnavatelům pomáhá řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Členství v Hospodářské komoře je v České republice na rozdíl od některých okolních zemí dobrovolné. Členství umožňuje podnikům připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se jejich podněty zabývat. Podnikatelé tak sami ovlivňují podnikatelské prostředí, ve kterém působí.

Při Hospodářské komoře působí také Rozhodčí soud, který rozhoduje ve vnitrostátních majetkových sporech i mezinárodních arbitrážích.

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se jednou za rok. Je složen ze dvou sněmoven – všeobecnou sněmovnou tvořenou zástupci okresních komor a sněmovnou společenstev, v níž zasedají zástupci profesních asociací, unií, svazů, klastrů a řemeslných cechů. Sněm stanoví hlavní úkoly Hospodářské komory na následující jeden rok. Podnikatelé si na sněmu každé tři roky volí mj. svého prezidenta a viceprezidenty, letos je sněm volební. Funkční období je tříleté.

Vladimír Dlouhý je prezidentem Hospodářské komory od roku 2014. Jeho tříleté funkční období končí letos 31. května. Jako federální ministr hospodářství a poté český ministr průmyslu byl přímým účastníkem všech transformačních procesů. Během 90. let patřil k nejoblíbenějším politikům. V soukromém sektoru pracuje od roku 1997. Letos se stal prvním Čechem v čele Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí. Na prezidenta Hospodářské komory se rozhodl již nekandidovat.