Živě: TK AVIA City – nová čtvrť na severu Prahy

Společnost Odien Real Estate pořádá v úterý 16. srpna 2022 tiskovou konferenci k rozvoji bydlení v Praze prostřednictvím revitalizace brownfieldů v následujících letech a představení projektu nové čtvrti na rozhraní Čakovic a Letňan „Avia City“.

Zúčastní se první náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu), generální ředitel skupiny Odien Michael Saran, Pavel Paidar ze Správy železnic, Jakub Cigler z Jakub Cigler a architekti a Peter Gero z hamburské Stadtplanung-Architektur Konzepte. TK bude zahájena v 10:00.

Hosté z řad představitelů hlavního města Prahy, Správy železnic, investora, projektanta nové čtvrti i odborné veřejnosti představí následující témata

• Plány hl. m. Prahy na podporu bydlení v následujících letech

• Role brownfieldů v tomto růstu, srovnání s ostatními evropskými městy

• Představení projektu AVIA City jako příkladu takového růstu

• Výhody projektu AVIA City pro stávající obyvatele Čakovic a Letňan

• Závazky investora a podpora města při realizaci nového projektu

• Plánovaná modernizace nádraží Praha Čakovice i železničního koridoru

Své vlastní dotazy můžete prezentujícím pokládat předem přes e-mail na adresu: pavlina.krivancova@ami.cz

Moderátorem akce bude Jan Kučmáš, AMI Communications.

ČTK vydává k tématu PROFIL s příklady velkých projektů bytové výstavby v Praze.