Živě: Slavnostní vyhlášení přehlídky Urbanistický projekt roku 2024

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů pořádá v pondělí 24. června 2024 v Praze vyhlášení prestižních titulů a cen v již 10. ročníku soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2024. Vyhlášení můžete sledovat od 18:00.

Z 15 přihlášených urbanistických projektů v roce 2024 je hned 7 významných projektů z Prahy, dva projekty nás zavedou do Karlovarského kraje, dále se seznámíme s projekty v Libereckém, Jihočeském, Moravskoslezském, Plzeňském, Zlínském a Vysočina. 

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování a urbanismem. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny. Projekty ukazují velmi vysokou úroveň zpracování, velký rozsah, hloubku a široký záběr řešení jednotlivých lokalit. Soutěž tak odráží důležitost a význam kvalitního zpracování studií pro přípravu územních plánů, jejich změn i investičních záměrů.

Soutěž je realizovaná s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci, Národního centra stavebnictví 4.0 a Svazem měst a obcí ČR

Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF. Novým nadačním programem je prázdninová Letní škola Nadace ABF určená pro děti ZŠ.