Živě: Přeshraniční spolupráce a společenská odpovědnost

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 16. listopadu 2022 v Českých Budějovicích regionální seminář – Přeshraniční spolupráce, společenská odpovědnost a životní prostředí, který se koná v rámci Dne TA ČR. Experti odpoví na otázky: Jak funguje přeshraniční spolupráce na jihu naší země a čím se inspirovali z okolních regionů? Co všechno představuje pojem společenská odpovědnost a jak ji začlenit do firemní kultury? Jaký význam má místní výzkumná obec v ochraně životního prostředí a co znamená koncept péče o krajinu?

V diskusi vystoupí profesně různě zaměření hosté: Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovací; Robert Šinkner, ředitel společnosti TKP GEO a Miloslav Jirků, popularizátor vědy z Biologického centra AV ČR. Seminář bude zahájen v 10:00.

Den TA ČR je každoroční významná událost, prostřednictvím které Technologická agentura České republiky (TA ČR) poukazuje na důležitost výzkumu a inovací u nás i ve světě a oceňuje jedny z nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Celá akce má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulém roce to byl tolik skloňovaný Green Deal a letošek je věnován tématu diverzity ve výzkumu a inovacích. Ta byla vybrána proto, že současný svět je ovlivněn náhlými změnami. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být na ně co možná nejlépe připraveni. V tom může pomoci právě diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto nesl Den TA ČR 2022 podtitul Výzkum bez předsudků.