Živě: Představení Studie Kardioneurologie 2023

Pomoci objasnit skryté příčiny mozkové mrtvice je cílem nezávislé akademické „Studie Kardioneurologie 2023“, která se zaměří na dlouhodobé monitorování pacientů po mozkové mrtvici s nejasnou příčinou a rizikem srdeční embolie. Spolupráce kardiologů a neurologů přinese cenná data pro odhalování skrytých příčin mrtvice a pomůže nastavit doporučené postupy do budoucna.

Představení studie s prof. MUDr. Milošem Táborským, místopředsedou ČKS a přednostou I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc a doc. MUDr. Alešem Tomkem, primářem Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha můžete sledovat 3. listopadu od 10:00.