Živě: Předání Ceny evropského občana 2022

Charita Znojmo za humanitární pomoc Ukrajině a #HolkyzMarketingu získaly letošní Cenu evropského občana za Českou republiku. Ocitly se tak mezi 30 laureáty z 27 zemí EU. Slavnostní předání ceny proběhne na národní úrovni v Praze 10. října 2022 a na půdě Evropského parlamentu bude 8. listopadu 2022.

Charita Znojmo se ve svém projektu „Humanitární pomoc pro Ukrajinu“ zaměřuje na válkou zasažená místa a zajišťuje dovozy zásilek zdravotnického materiálu, spacích pytlů a dek, trvanlivých potravin, dětské a kojenecké výživy a drogerie. Zároveň přiváží do ČR matky s dětmi z východní Ukrajiny. “Na Ukrajině pomáháme již přes dvacet let a díky tomu máme síť partnerů. Prostřednictvím našich partnerů se humanitární pomoc dostává cíleně k těm nejpotřebnějším. Udělení Ceny evropského občana si velmi vážíme, je to ocenění dlouholeté profesionální práce pracovníků naší organizace pomoci lidem, kteří naši pomoc potřebují. Mockrát děkujeme!“ říká ředitel Charity Znojmo Evžen Adámek. Cena se bude na Novoměstské radnici předávat v 11:00.

#HolkyzMarketingu je vzdělávací platforma pomáhající ženám získat lepší pozici na pracovním trhu. „Pomáháme ženám, které už v marketingu pracují, nebo s ním teprve chtějí začít. Bez ohledu na věk, situaci nebo lokalitu. V rámci našich projektů nabízíme ženám z celého světa stipendia na vzdělávací programy, aby díky tomu zlepšily svou situaci na pracovním trhu nebo se na něj mohly vrátit, ať už to jsou ženy studentky, na rodičovské, 50+ či v těžké životní situaci,“ popisují projekt jeho zakladatelky Pavlína Louženská, Aneta Martinek a Lucie Audi.

V minulých dvou letech cenu za Českou republiku získaly Dobrovolnické centrum MUNI pomáhá a výzkumný tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT).

Cenu uděluje každoročně Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností. Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 30 občanů a organizací ze všech členských států EU.

Do soutěže o Cenu evropského občana se mohou občané, skupiny, sdružení nebo organizace přihlásit sami, nebo mohou nominovat někoho jiného.

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.