Živě: Ozvěny Dne TA ČR – Ostrava: Výzkum a vzdělávání

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 8. listopadu 2023 v Ostravě regionální seminář „Výzkum a vzdělávání jako nové příležitosti pro mladé“, který se zaměří na problematiku odlivu mladých lidí z Moravskoslezského kraje.

Seminář vysíláme od 10:00.

Moravskoslezský kraj se potýká s odlivem mladých lidí, kteří z regionu odcházejí pryč za studiem či prací. Výsledkem toho kraj vykazuje nejvýraznější pokles obyvatel ze všech krajů ČR, přičemž velký vliv na to má i kvalita vzdělávání a následné uplatnění. Hosté ostravské regionální debaty se zaměří právě na tuto problematiku a pokusí najít odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti a výzvy v oblasti rozvoje nových odvětví, která by mohla nahradit tradiční průmyslová odvětví v kraji? Jak si udržet mladou generaci v kraji? Na jaké moderní dovednosti ve vzdělávání zaměřit pozornost?

Na tato témata budou debatovat:

• Ondřej Slach, prorektor pro strategii a rozvoj z Ostravské univerzity

• Igor Ivan, projektor pro strategii a spolupráci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

• Adéla Hradilová, členka představenstva z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava

• Ivo Vondrák, poslanec a zastupitel Moravskoslezského kraje

Den TA ČR 2023

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR (TA ČR) oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. Každoročně má Den TA ČR své specifické téma, které poukazuje na aktuální dění ve společnosti. V roce 2022 se tématem stala diverzita ve výzkumu a inovacích. Pro letošek Den TA ČR zastřešilo téma Věda není sci-fi? Posouváme hranice možného, které poukazuje na zásadní roli aplikovaného výzkumu a vývoje v budoucím rozvoji naší společnosti.

Odbornou část programu letos představuje unikátní microsite s obsahem vytvořeným k tématu Dne TA ČR poukazující, mimo jiné, na dopady výsledků vybraných projektů na společnost. Dále se si agentura připravila sérii regionálních seminářů s názvem Ozvěny Dne TA ČR, kde budou experti na danou problematiku diskutovat o aktuálních tématech týkajících se vybraných regionů.