Živě: Otevření domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou

V pátek 1. září 2023 bude slavnostně otevřen Domov se zvláštním režimem DOMOV DOMA v Lomnici nad Popelkou. Pro 82 klientů nabídne moderní prostředí uzpůsobené potřebám klientů s Alzheimerovou chorobou. Projekt soukromého poskytovatele je zatím připraven jako pilotní pro území Libereckého kraje.

Slavnostní otevření se uskuteční od 10:00.

Na akci vystoupí:

Josef Šimek – starosta města Lomnice na Popelkou

• Petr Tulpa – náměstek hejtmana Libereckého kraje

Jan Vojvodík – ředitel DOMOV DOMA Lomnice nad Popelkou

 • Sára Pěničková

„Vizí společnosti je vytvořit síť pobytových zařízení sociálních služeb nejen v Libereckém kraji, ale v rámci celé České republiky a vytvořit silnou, ryze českou skupinu poskytující sociální služby, ve kterých se opravdu klienti budou cítit doma,“ popsal investor projektu DOMOV DOMA David Pěnička.

Projekt domova financovaný ze soukromých prostředků byl podpořen i dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 65 milionů korun. Náklady se aktuálně šplhají k částce 115 milionů korun na výstavbu objektu, další prostředky bude nutné investovat do vybavení. Celkem se bude jednat o 150 milionů korun. Lze konstatovat, že jde o největší investici na Semilsku v resortu služeb pro seniory za posledních několik desítek let.

Za otevřením domova je mnoholetá práce, roky příprav. „Projekt jsme připravovali od roku 2015. Nejdříve jsme museli vytipovat a zakoupit vhodný pozemek. Následně jsme strávili mnoho času s architekty a projektanty ve snaze navrhnout domov, který bude splňovat všechny podmínky pro zajištění kvalitního poskytování služeb. Následoval náročný proces získávání všech potřebných povolení. Vlastní stavba byla zahájena 2. srpna 2021,“ doplnil David Pěnička. Dle jeho slov byla pro uskutečnění záměru důležitá všeobecná podpora lidí z vedení města Lomnice nad Popelkou, ale i širšího regionu a Libereckého kraje. Podobné zařízení totiž na Lomnicku citelně chybělo.

První klienty nový domov přivítá v týdnu od 4. září. Celkové naplnění pobytové kapacity je rozfázováno na delší období. „Klienty, kteří vyžadují péči takového zařízení, jako je naše, nelze přivézt hromadně jako děti na tábor. Jsou to dospělí lidé s řadou zdravotních a osobnostních specifik, jejichž stav vyžaduje trpělivý přístup a postupnou adaptaci na nové prostředí. Stanovili jsme si proto hranici příjmu klientů v měsíci září na nejvýše 15 až 20 osob,“ řekl ředitel domova Domov doma Jan Vojvodík. Postupně bude domov Domov Doma přijímat další klienty až do celkového počtu 82. K dispozici pro ně bude 56 zaměstnanců napříč profesemi. V první fázi tak půjde především o klienty z Lomnicka a Semilska. „Jsme připraveni nabízet své služby lidem z celého Libereckého kraje a v případě potřeby i potřebným s bydlištěm mimo náš kraj,“ doplnil Pěnička.

Měsíční náklady na pobyt jednoho klienta v novém domově jsou aktuálně stanoveny na necelých 16 tisíc korun. „Jedná se o částku, která respektuje vyhlášku ministerstva práce 505/2006 Sb. Tou se řídí i poskytovatelé služeb, kteří jsou zřizováni krajem, popřípadě městy,“ upozornil David Pěnička.

Pobytová služba DOMOV DOMA bude komplexně reagovat na skutečné potřeby osob s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Nabídne jim kromě celodenní podpory sebeobsluhy rovněž systematickou pomoc při procvičování kognitivních schopností a umožní jim strávit závěr života v bezpečném, vlídném a empatickém prostředí s kvalifikovaným, motivovaným personálem.

Péče o klienty bude využívat nejmodernější postupy, mimo jiné bude založena na práci s individuálním životním příběhem a tomu se přizpůsobí i plán péče. V ošetřovatelské péči se počítá s využitím postupů bazální stimulace a samozřejmě i průběžnou diagnostikou kognitivních schopností.

Více informací naleznete na www.domovdoma.cz a na facebookovém profilu Domova.