Živě: Novinky a inovace v medicíně

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá první regionální seminář v rámci ozvěn Dne TA ČR na téma Novinky a inovace v medicíně. Seminář se uskuteční ve středu 9. listopadu 2022 v Olomouci. Experti z oboru se zaměří zejména na interdisciplinaritu medicíny, personalizovanou medicínu, telemedicínu a bioinformatiku za účelem rychlé diagnostiky nemoci a nastavení správné terapie.

Na semináři vystoupí Petr Džubák, lékař, vědecký pracovník a zástupce ředitele pro oblast výzkumu v Ústavu molekulární a translační medicíny; Michal Štýbnar, projektový manažer z Národního centra pro telemedicínu při Fakultní nemocnici Olomouc a Vojtěch Helikar, ředitel společnosti CasInvent Pharma, která je úspěšným spin-offem Masarykovy univerzity v Brně, a která se zabývá vývojem sloučenin s protinádorovými vlastnostmi. Zahájen bude v 10:00.

Den TA ČR je každoroční významná událost, prostřednictvím které Technologická agentura České republiky (TA ČR) poukazuje na důležitost výzkumu a inovací u nás i ve světě a oceňuje jedny z nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Celá akce má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulém roce to byl tolik skloňovaný Green Deal a letošek je věnován tématu diverzity ve výzkumu a inovacích. Ta byla vybrána proto, že současný svět je ovlivněn náhlými změnami. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být na ně co možná nejlépe připraveni. V tom může pomoci právě diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto nesl Den TA ČR 2022 podtitul Výzkum bez předsudků.