Živě: Mezinárodní ekonomická konference

Asociace samostatných odborů a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky pořádají v pátek 3. března 2023 Mezinárodní ekonomickou konferenci. Zahájí ji předseda ASO Bohumír Dufek. Konference se mimo jiné zúčastní premiér Petr Fiala, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Konference bude ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce v Praze zahájena v 10:00.

P R O G R A M

09:30 – 10:00 PREZENCE

10:00 – 10:15 Zahájení konference,

Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10:15 – 10:30

Národní plán obnovy ČR, příležitost k řešení energetické krize,

Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

10:30 – 10:45

Vystoupení k současné situaci v energetice

Ing. Vladimír Novotný, bývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10:45 – 11:00

Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc., člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

11:00 – 11:15

Vystoupení premiéra České republiky prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.

11:15 – 11:30

Vystoupení Ing. Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

11:30 – 11:45 

Vystoupení k současné ekonomické situaci a výhled ekonomiky

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., předseda představenstva a GŘ Brano Group

11:45 – 12:00

Vystoupení k problematice zdravotnictví – Proč nikdy nedoženeme EU-15?

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D, FICAE.

12:00 – 12:15

Vystoupení k problematice železniční dopravy

Mgr. Martin Malý, předseda Odborového sdružení železničářů

12:15 – 12:30

Výhledy sociální a důchodové reformy

Ing. Marian Jurečka, místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí

12:30 – 12:45 ZÁVĚR KONFERENCE

Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do angličtiny.

Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a facebookové stránky ASO.