Živě: Kulatý stůl: Železnice 21. století

Ve středu 23. srpna 2023 se v Praze koná Kulatý stůl: Železnice 21. století. Hlavním tématem kulatého stolu je budoucnost železnice v České republice a s ní spojené projekty železniční dopravy v Praze a rekonstrukce haly hlavního nádraží v Praze. Za účasti zástupců Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, ČVUT a zástupců Magistrátu hlavního města Prahy.

Kulatý stůl bude zahájen v 10:00.

Mluvčí a témata

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA (vedoucí oddělení koncepce a strategie SŽ)

• Vize železnice v budoucnosti (časový harmonogram projektů s grafickým vizuálem)

• Propojená Evropa

• Nárůsty kapacit + počty toků cestujících v Praze

• ŽU Praha (strategie a vize, část studie proveditelnosti)

Ing. Jakub Bazgier– ředitel stavební správy VRT

• VRT ve vztahu k Praze i Evropě

• Tunel do Drážďan

• Trasa Berlín-Vídeň

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – Role železnice v obsluze metropole se zaměřením na projekt Nový Hlavák