Živě kulatý stůl CyberBlogu: Rizika dodavatelského řetězce

Důležitost řízení rizik spojených s dodavateli je tématem dalšího kulatého stolu společnosti CyberBlog. Různé studie ukazují, že velká část kyberútoků a narušení IT systémů je způsobena nedostatky v zabezpečení na straně dodavatelů. Řada firem nevymáhá u dodavatelů bezpečnostní audity nebo neprovádí hodnocení rizik. Z tohoto důvodu klade směrnice NIS2 zvláštní důraz na identifikaci a zmírnění rizik spojených s těmito dodavateli. Diskusi odborníků můžete sledovat 24. dubna od 9:30.

V roli moderátora vystoupí ŠimonToman (AK Chrenek, Toman, Kotrba), dále budou diskutovat: Tomáš Přibyl (Corpus Solution), Michaela Lehká (ProID), Filip Zelingr (Letiště Václava Havla), Michal Morož (Asociace kritické infrastruktury ČR).