Živě: Kulatý stůl Cyberblog.cz

Energetická infrastruktura je základní součástí moderní společnosti a narušení jejích funkcí může mít dalekosáhlé ekonomické, sociální i politické dopady, přesahující národní hranice. V tom hraje ústřední úlohu kybernetická bezpečnost, neboť v posledním desetiletí počty kybernetických útoků zaměřených na energetický sektor podstatně vzrostly. Ve čtvrtek 20. října 20220 se proto koná kulatý stůl Cyberblog.cz na téma Ekonomika energetického sektoru: kyberbezpečnost v kontextu energetické krize.

Současná situace navíc více než kdykoliv předtím determinuje potřebu stabilního a odolného energetického sektoru. Tímto směrem míří i nová směrnice NIS 2, která do široce definovaného energetického sektoru (výroba elektrické energie, uskladňování a distribuce elektrické energie a plynu, distribuce ropy, obchodování s energetickými komoditami) přináší nové povinnosti, a to až na úroveň dodavatelských řetězců. Součástí směrnice i je povinnost hodnocení dodavatelů technologií podle různých kritérií. Za nedodržení některých pravidel stanovených směrnicí NIS 2 (zejm. přijetí opatření k řízení bezpečnostních rizik a plnění oznamovací povinnosti) má hrozit pokuta ve výši minimálně 10.000.000 EUR (nebo dvě procenta z celkového celosvětového ročního obratu podniku, ke kterému patřil základní nebo důležitý subjekt v předchozím rozpočtovém roce – podle toho, co je vyšší). Kulatý stůl bude zahájen v 09:00.

Témata:

• Jak bezpečný je český energetický sektor, co se týče kybernetické bezpečnosti?

• Bude tlak na zlepšení situace v této oblasti narůstat?

• Je správné, že se nespoléháme na samoregulaci, ale implementujeme evropské řešení (směrnice NIS 2)?

• Je energetický sektor v ČR na implementaci směrnice NIS 2 připraven?

• Co bude znamenat:

° pro energetické firmy a jejich investice?

° pro průmysl?

° pro domácnosti?

° pro veřejný sektor?

° pro plnění environmentálních cílů Zelené dohody?