Živě konference: Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu problémů ČR

Jak dosáhnout toho, aby se zadlužení lidé svých dluhů zbavili a začali odpovědně plnit závazky a přispívat do veřejných rozpočtů? Téma konference Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky. Odborná konference si klade za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se na procesech oddlužení podílejí. Zúčastní se mimo jiné Bohumil Havel z Ústavu státu a práva, Antonín Stanislav z ministerstva spravedlnosti, František Kučera z Vrchního soudu v Praze, Michal Žižlavský z Asociace insolvenčních správců a David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Konferenci, kterou pořádá Ústav státu a práva Akademie věd České republiky s organizačním garantem akce analytickou společností InsolCentrum, můžete sledovat 21. června od 10:00. 

Ústav státu a práva se rozhodl přizvat na konferenci zástupce všech klíčových profesí podílejících se na insolvencích i vymáhacích procesech. Pozvání k vystoupení i k účasti přijali zástupci akademické sféry, soudů, správců, věřitelských skupin, exekutorů, ekonomů, neziskových organizací, státních orgánů, poslanců i předkladatele vládní novely oddlužení – ministerstva spravedlnosti. Na konferenci se dozvíte, jak vystupující hodnotí minulých patnáct let účinnosti insolvenčního zákona v oblasti oddlužení. Uslyšíte, jak vnímají problematiku zadlužených lidí experti, kteří s nimi pracují v první linii. Budete mít možnost být u vystoupení, ve kterých se bude zvažovat, zda stát volí vhodné prostředky k vymáhání závazků a amnestování dluhů či zda připravuje prostředí pro morální hazard české populace.