Živě: Konference o datech o zdraví a zdravotnictví

V úterý 27. června se při příležitosti vyhlášení 5. ročníku soutěže Czech DIGI@MED Award 2023 v Praze koná hybridní konference na téma: Máme nebo nemáme data o zdraví a zdravotnictví? Aneb Ukažme, jaká data existují a jak se k nim dostaneme.

Konference bude zahájena ve 13:30.

Program a účastníci:

Legislativní a procesní ukotvení přístupu k datům v České republice

Vladimíra Těšitelová, zástupkyně ředitele ÚZIS

• Co je NZIS a co je možné čerpat

• Jak dopadá rozhodnutí nejvyššího soudu na přístup k datům a legislativní výhled na rok 2024/2025

Inspirace daty ÚZIS

Martin Komenda, Jitka Jírová

• Co dokáže UZIS poskytnout, kde to najdeme.

• Otevřená data, o kterých se možná neví

Inspirace daty SÚKL

Irena Storová, ředitelka SÚKL

• Přehled dostupných datových zdrojů ze SUKL

• Důležitost interpretace a validace dat

Kde leží potenciál pro změny ve zdravotnictví

• Kdo by měl být (a možná je) hybatelem datových modelů

Ladislav Švec, předseda Kanceláře zdravotních pojišťoven

• Jak mohou data pomoci zdravotním pojišťovnám se transformovat ve skutečného organizátora a garanta péče

Markéta Benešová, ředitelka zdravotního odboru Vojenské zdravotní pojištovny ČR

Příklad datové žurnalistiky ze Seznamu.cz

• Jak je snadné či naopak nesnadné pro outsidera se orientovat ve zdravotnických datech

Kateřina Mahdalová, datová novinářka Seznam.cz