Živě: Jak podporovat nadané žáky na školách ukáže konference Talent na školách

Přes 40 tisíc nadaných a tisíc mimořádně nadaných žáků sedí v lavicích českých základních a středních škol. Podle letošní zprávy České školní inspekce jich ale může být až pětkrát více. Tři čtvrtiny škol sice ve svých učebních plánech kladou důraz na rozvoj nadání, ale ve skutečnosti je to jen formalita. Školní inspektoři zjistili, že naprostá většina škol v praxi nedělá nic a systematická podpora nadaných žáků v hodinách neexistuje.

Jak pracovat s nadanými žáky a jaké nástroje podpory využít? Jaká je situace v Praze a co vlastně znamená nadání a jaké jsou příklady dobré praxe z ČR i zahraničí? To vše zodpoví mezinárodní konference v Česku, která se bude zabývat podporou nadaných dětí v praxi. Pořádá se 1. prosince od 13:00 do 19:30 hod. v Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy ve Škodově Paláci, ulice Charvátova 6 na Praze 1. Vstup je volný.

Druhý den 2. prosince na témže místě naváže na konferenci odborný pracovní workshop s Havou Vidergor, mezinárodně uznávanou izraelskou expertkou na téma nadané děti z Graduate School at Gordon Academic College of Education v Haifě.  

Kromě Havy Vidergor zavítá na konferenci také americká expertka Jessica Pots z University of Nevada a Jolana Laznibatová, slovenská psycholožka a zakladatelka Školy pre mimoriadne nadané děti v Bratislavě. Z českých odborníků své prezentace přednesou například Eva Vondráková, Lenka Felcmanová nebo Zdeňka Chocholoušková.  

Tlumočení mezinárodní konference bude zajištěno pouze na místě, příspěvky v angličtině přes stream překládány nebudou, stejně ani páteční workshop.  

Podpoře nadaných žáků a rozvoji mediální gramotnosti se systematicky na území Prahy věnuje také web o vzdělávání Praha školská. Konference Talent na školách je financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a projektu Prague Smart Accelerator. 

Na konferenci, kterou organizuje Pražský inovační institut, se registrujte zde (kapacita 70 osob) a na workshop se zdarma závazně registrujte zde (kapacita 26 osob).