Živě: HAVEL & PARTNERS představí projekt NextŽeny

V Česku i na Slovensku dojde k přesunu významné části bohatství do rukou žen – společnost HAVEL & PARTNERS odstartovala rozsáhlý projekt NextŽeny zaměřený právě na téma transferu majetku do rukou žen. Advokátní kancelář zveřejnila studii, jež shrnuje socioekonomické, demografické i legislativní faktory a okolnosti, které přispívají v českém a slovenském prostředí k navyšování bohatství, které drží a spravují ženy. Podle analýzy rodinných a majetkových poměrů skupiny nejbohatších Čechů a Slováků a vlastníků největších rodinných firem v Česku i na Slovensku by mohlo od 48 % až do 70 % majetku v následujících letech přejít při dědictví do vlastnictví žen.

Projekt NextŽeny představí HAVEL & PARTNERS 2. listopadu v 10:00.