Živě: Den TA ČR 2022 – Výzkum bez předsudků

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve čtvrtek 20. října 2022 Den TA ČR. Prostřednictvím této každoroční významné události poukazuje agentura na důležitost výzkumu a inovací u nás i ve světě a oceňuje jedny z nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Celá akce má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulém roce to byl tolik skloňovaný Green Deal a letošek je věnován tématu diverzity ve výzkumu a inovacích. Ta byla vybrána proto, že současný svět je ovlivněn náhlými změnami. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být na ně co možná nejlépe připraveni. V tom může pomoci právě diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto ponese Den TA ČR 2022 podtitul Výzkum bez předsudků.

Program, který začne v 10:00, se skládá ze tří částí (odborné konference se zajímavými hosty, slavnostního galavečera s předáváním Cen TA ČR a regionálních seminářů v podobě ozvěn Dne TA ČR), které jsou protkané nejrůznějšími tématy z oblasti již zmiňované diverzity.

Seminář SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy

Odbornou část programu Dne TA ČR 2022 zahájí seminář na téma SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy. Akce se zaměří na důležitost propojování zdánlivě nesouvisejících společenských, humanitních a uměleckých (SHUV) oborů s technickými obory v oblasti aplikovaného výzkumu.

Na co se konkrétně můžete těšit?

● Na úvod Matúš ŠUCHA, člen předsednictva TA ČR nastíní situaci SHUV oborů v ČR, jejich přínos pro průmysl a budoucí směřování podpory SHUV v návaznosti na EU.

● Dále budou následovat příklady dobré praxe, které představí řešitelé projektů TA ČR: Etika provozu autonomních vozidel: David ČERNÝ, Ústav státu a práva AV ČR; Výzkum v oblasti digitalizace našívání skleněných komponentů na textil: Jitka ŠKOPOVÁ, UMPRUM; Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality: Jan HRDLIČKA, CEO 3dsense).

● Poté následuje blok zaměřený na SHUV v průmyslu. Na toto téma pohovoří Matúš ŠUCHA, člen předsednictva TA ČR; Marcel KRAUS, odborník na výzvy a příležitosti 21. století; Lukáš TRČKA, jednatel Technologického inovačního centra a odborník na kreativní průmysly, David ČERNÝ, Ústav státu a práva AV ČR, Jan HRDLIČKA, CEO 3dsense).

● Na závěr celý program uzavře debata.