Živě: Debata o normalizované každodennosti s Adamem Drdou

Normalizovaná každodennost je tématem 18. ročníku projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Debata, kterou pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni se zaměří na to, jak komunistický režim v době normalizace prostupoval každodenním životem obyčejného člověka.

Hostem debaty bude dokumentarista a publicista Adam Drda, kterého bude zpovídat moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. Pořad můžete sledovat 10. listopadu od 10:00.

„Mluvíme-li o tzv. normalizaci, je nutné připomenout především trvalou přítomnost ruských okupačních vojsk a nepřetržitou kolaboraci samozvaných představitelů státu s okupační mocností. Dále je třeba zmínit existenci mnoha represivních orgánů a nástrojů, všudypřítomnou cenzuru a lživou propagandu, a také skutečnost, že západní hranice Československa byly po celou dobu obehnány ostnatými dráty. A v neposlední řadě také degradaci občanství: lidé směli utéct do soukromí a žít v iluzi sociálních jistot a ekonomické stability, ale jen v případě, že zcela rezignovali na veřejný život a svobodnou občanskou a politickou angažovanost,“ říká ředitel vzdělávacího programu JSNS ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

www.pribehybezpravi.cz

Vzdělávací program JSNS (dříve Jeden svět na školách) dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů. Proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 4000 základních a středních školách.