Živě: Co bude „Den po válce“ na Ukrajině?

Co bude, až skončí válka na Ukrajině? Jak se obnoví ekonomika, politika, ale také identita země, která prošla válečným traumatem? V diskusi, kterou pořádá Památník ticha, budou hosté hovořit o paralelách válečných motivů, které na nádraží Bubny zaznívají v příbězích místa paměti. Všichni tři pozvaní – redaktor zpravodajství ČT Jakub Szantó, filmový producent a režisér Václav Marhoul a politický komentátor Alexandr Mitrofanov – mají svou osobní i profesní zkušenost s prostředím, kde se dnes bojuje.

Diskusi, kterou bude moderovat publicista Jan Urban, můžete sledovat 11. května od 10:00.

„Navzdory aktivní přípravě přestavby místa paměti Památník ticha stále nabízí veřejný dialog o zásadních tématech diskutovaných s okruhem významných osobností. V souvislosti s příběhy židovských dětí v čase holocaustu sledujeme téma osudu zavlečených dětí. Různé pohledy na okupaci Ukrajiny a její paralely mají až příliš mnoho traumat přirovnatelných k událostem války druhé světové. Přechod z války do života v míru je bolestivá kapitola, kterou se v příbězích šoa zabýváme dosud. Proto jsme tento motiv zvolili pro současný vývoj na Ukrajině a květnové Vysílání stanice Bubny,“ říká ředitel Památníku ticha Pavel Štingl.

Ukrajina prošla válečným traumatem, má mnoho obětí, zrodily se nové nenávisti, ale také boj o identitu. Památník ticha bude počínaje diskusí Den po válce dlouhodobě sledovat téma zavlečených dětí, reflektovat koncepční ideologii proti subjektivitě národa jako takového a pozorovat motivy národnostních nenávistí, které mají svá podobenství ve druhé světové válce. Hosté v čele s moderátorem publicistou a disidentem komunistického režimu Janem Urbanem budou debatovat na téma paralel válečných motivů na „místě paměti“, odkud před více než osmdesáti lety odjížděly z Prahy židovské transporty. Památník ticha letos tímto i navazuje na spolupráci se Světem knihy v duchu hesla „autoři bez hranic“.

Další debaty z cyklu Vysílání stanice Bubny s tématy „paměť města, které se teprve staví“ a s reflexí na povážlivě narůstající projevy antisemitismu proběhnou 18. a 25. května vždy od 10 hodin na bubenském nádraží. Přirozenou ilustrací diskuse o urbanistických proměnách okolí nádraží Bubny je jeho bezprostředně přilehlá oblast, která se v posledních týdnech proměnila z největšího brownfieldu Prahy v největší staveniště. Mezi hosty této debaty zasedne iniciátor mnoha kulturních žánrů Vladimir 518 a radní pro územní rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová, moderovat ji bude Pavla Melková. Téma o antisemitismu přijde rozvinout předseda kolegia Paměti národa Jan Dobrovský spolu s publicistou a komentátorem Janem Fingerlandem, moderátorkou diskuse bude Irena Kalhousová.

Tradiční Vysílání stanice Bubny do budoucna doplní svůj stávající formát o podcastový cyklus z místa, které zanedlouho spojí paměť tradičního města a probouzející se identitu právě se rodící nové části Prahy. Komponované diskuse spojují novou a tradiční krajinu města právě tak, jako jeho minulost se současností. Podcasty budou také rozvíjet současný jazyk míst paměti a přinesou reflexe z různých míst Evropy, kde se paměťová kultura rozvíjí zřetelněji než u nás.

Cyklus Vysílání stanice Bubny organizuje Památník ticha ve spolupráci s Památníkem Šoa a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, mediálním partnerem je Česká tisková kancelář.