Živě: Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem pořádají v úterý 28. března 2023 kulatý stůl na téma Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě. Témata: aktuální stav implementace Národního onkologického plánu, decentralizace onkologické péče, superspecializovaná péče a multidisciplinární týmy a ukázka z výsledků projektu Hlasu onkologických pacientů.

V červnu loňského roku byl vládou schválen Národní onkologický plán ČR 2030 (NOP). V rámci kulatého stolu budou organizátoři společně s odborníky reflektovat vývoj a pokrok z téměř roční perspektivy, přinesou informace o stavu implementace NOP a aktuálně diskutované decentralizaci onkologické péče. Věnovat se budou také cestě pacientů ke včasné diagnostice a léčbě a dalším tématům, která hýbou českou onkologií. Kulatý stůl bude zahájen v 10:00. Otázky je možné podkládat přes Sli.do #Onko23.

Diskusní témata:

• Aktuální stav implementace Národního onkologického plánu

• Decentralizace onkologické péče

• Superspecializovaná́ péče a multidisciplinární týmy

• Ukázka z výsledků projektu Hlasu onkologických pacientů

Diskutovat budou:

• Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR

• Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti, vedoucí KOC Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

• Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., předseda Výboru České hematologické společnosti, přednosta IV. Interní hematologické kliniky FN Hradec Králové

• Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno

• MUDr. Michaela Zugarová, primářka Oddělení klinické́ onkologie Oblastní nemocnice Kolín

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči

MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Mgr. Petra Adámková́, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů