Živě: ČEPRO zahajuje výstavbu nových skladovacích kapacit PH skladu Hněvice

19. září 2023 bude v areálu skladu ČEPRO – Hněvice položen základního kámen k rozšíření skladovacích kapacit PH skladu a slavnostně zahájena výstavba nádrží H230 05 – H230 10.

Přenos ze zahájení začne v 9:30

Investor akce společnost ČEPRO, a. s. a Metrostav DIZ s.r.o., jako zhotovitel, zahajují projekt projekt „Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“ a výstavbu nádrží H230 05 – H230 10. Výstavba by měla být dokončena v roce 2027.

V rámci projektu budou postaveny nádrže H230 05 – H230 10. Staveniště je na ploše cca 4 hektary. Vybudováno bude celkem šest dvouplášťových válcových stojatých nadzemích nádrží pro skladování benzínů a motorové nafty s kovovými ochrannými jímkami s objemem 10 000 m3. Přípravné práce začaly v dubnu 2023, zahájení montáže ocelových konstrukcí nádrží je naplánováno na jaro 2024 a dokončení na jaro 2026. Termín dokončení výstavby celého projektu je 11. dubna 2027. Při výstavbě bude použito 6000 m3 betonu, 2520 tun ocelových konstrukcí, 30 km svarů, 120 000 m2 nátěrů, 6,5 km ocelových potrubí  a 37 km elektrických kabelů.

Sklad Hněvice je nejstarší a největší sklad společnosti ČEPRO. Poslední výstavba proběhla v  letech 2006–2008, kdy v rámci akce „Bezpečnostní investice NATO“ vznikly čtyři nové nádrže. Celková rozloha je 2 680 000 m², celkový počet nádrží je 101. Sklad je napojen na produktovod a železniční vlečku.

Společnost ČEPRO, a. s. je spolehlivým zdroje kvalitních pohonných hmot, které projdou až 50 000 testy za rok. Celková délka produktovodu je 1200 km, v 17 skladech je 650 skladovacích nádrží o kapacitě 1,76 mil. m³. ČEPRO obsluhuje v síti EuroOil 210 čerpacích stanic, 40 dobíjecích stanic, z toho 35 lokalit je v nonstop režimu.

Technologie nádrží H230 05 – H230 10

Skladovací nádrže jsou řešeny jako dvouplášťové vizuálně kontrolovatelné s kovovou ochrannou jímkou.

Dno nádrží: dvojité s trvalou kontrolou těsnosti meziprostoru; spádováno ke kalníku

Odvětrání: přes rohovou antidetonační plamenopojistku

Kontrola tlaku: speciální plamenopojistky s podtlakovými/přetlakovými ventily

Měření výšky hladiny: hladinoměrem (hladina, teplota) se sondou havarijního maxima

Kontrola tlaku: snímače tlakové diference

Kontrola těsnosti dvojitého dna: indikační zařízení na principu kontroly podtlaku v meziprostoru

Tepelná izolace: ochrana proti oslunění nádrží a proti sálavému teplu v případě požáru

Skladovací nádrže jsou vybaveny stabilním hasícím a chladicím zařízením