Živě: Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení

V úterý 16. května 2023 se v Praze koná kulatý stůl na téma: Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci naší země. Diskutovat se bude o současné právní úpravě oddlužení a důsledkům aplikace novely oddlužení do právní, ekonomické i sociální sféry ČR.

Kulatý stůl bude zahájen v 09:30. Otázky je možné pokládat přes Sli.do: #insolvence. Akreditace na e-mail: antonin.rosa@amic.cz

Účastníci debaty:

• Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva

• JUDr. Michal Žižlavský, insolvenční správce, předseda RE ASIS

• JUDr. Jarmila Veselá, InsolCentrum

• Ing. Michal Kuděj, Ph.D., Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

• JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK

Debata je rozdělena do dvou částí:

I. Část debaty se bude týkat hodnocení dat a postojů účastníků k současné právní úpravě oddlužení na základě dostupných faktů a dat.

II. Část debaty bude věnována posouzení důsledků aplikace novely oddlužení do právní, ekonomické i sociální sféry naší země. Diskutující přednesou své názory na celospolečenské dopady novely oddlužení.

Vláda hledá úsporná opatření, ale novelou oddlužení rovnou odepíše 15 miliard korun

Diskuse se bude týkat aktuální vládní novely insolvenčního zákona, která v současnosti prochází legislativním procesem. Účastníci debaty se budou zamýšlet nad tím, zda je správné přijmout právní normu, která by plošně umožnila všem dlužníkům zbavit se dluhů během tří let při zaplacení minimální částky. Nebudou lidé, kteří se snadno a bez velkého přičinění zbaví svých dluhů, ve svém neodpovědném chování pokračovat? Nestane se neplacení dluhů běžnou normou jednání občanů?

Klíčová otázka zní, zda v době, kdy vláda přichází s úspornými balíčky, které nejvíce postihnou nižší a střední třídu, je správné amnestovat dluhy. Přijetím novely věřitelé pravděpodobně utrpí ztráty ve výši 100 miliard korun, přičemž státní rozpočet přijde o 15 miliard korun.

Podle dostupných dat je zřejmé, že největší část lidí v exekucích, a tedy potenciálních adeptů na oddlužení, tvoří lidé v produktivním věku bez zdravotních hendikepů, přičemž drtivá většina z nich jsou muži. Proti vládní novele oddlužení se doposud postavila většina odborných profesí, včetně advokátů, správců a soudců, věřitelská a podnikatelská veřejnost či expertní skupina pro insolvenční právo zřízena ministerstvem spravedlnosti. Kromě odborné veřejnosti nesouhlasí se zmírněním podmínek dlužníkům dle ankety také většina starostů a dle průzkumu veřejného mínění i většina občanů.