Zájem o počítačové kurzy v České republice rapidně roste. Počet dětí v kurzech vzrostl meziročně o 30 %

Praha 29. března 2023 (PROTEXT) – Zájem o počítačové kurzy v České republice, jak ze strany dětí, tak i rodičů, enormně roste. Důvodů lze najít hned několik. Aktuální situace na trhu práce znamená pro uchazeče o zaměstnání spíše nejistotu, přičemž zejména pro absolventy jsou první kroky vedoucí k vysněné práci většinou ty nejtěžší.

Nezaměstnanost v ČR se meziročně zvýšila o 0,5 p.b. na současných 3,9 %. Úřad práce ČR evidoval k 28. 2. 2023 celkem 282.508 uchazečů o zaměstnání (UoZ), což je o 551 méně než v předchozím měsíci a o 19.075 více než loni. Budoucnost obecně je pro mnoho mladých v těchto letech nejistá, a tak proto není divu, že rodiče své děti chtějí pro vstup na trh práce řádně připravit.

Bez základní digitální gramotnosti dnes děti prakticky nemají šanci

Souvisejícím faktem je neustále postupující digitalizace a vůbec uvědomění si významu gramotnosti rodiči ve vzdělání. Právě digitalizace aktuálně hýbe celým světem. Nejedná se o žádný nový trend, ale dnes v podstatě standard, který výrazně ovlivňuje byznys společností. Lidé si uvědomují, že digitální transformace by měla být důležitou součástí každé organizace, která chce prosperovat. Stejný názor s touto skutečností sdílí stále více českých rodičů, kteří se snaží svým ratolestem dopřát co nejširší vzdělání v oboru ICT. „Digitální gramotnost je v současnosti prakticky nepostradatelným prvkem nejen pro získání práce, ale také jako součást každodenního života. Jednání s úřady, datové schránky, objednávání zboží z e-shopů či práce s internetovým bankovnictvím a mnohé další aktivity dnes vyžadují alespoň minimální znalost práce s počítačem,“ říká Michaela Jelínková, ředitelka společnosti Logiscool a dodává: „Obvykle nejvíce dětí nabíráme každoročně v září, tento rok jsme ale nové kurzy programování otevírali ve velkém i v únoru, přičemž se meziročně zvýšil počet studentů o více než 30 %. Oproti jiným zemím konceptu Logiscool se v ČR dynamicky rozvíjí oblast online kurzů, které umožňují studovat i dětem, jinak vytíženými různými aktivitami, nebo v oblastech, kde je dostupnost kvalitních fyzických kurzů nízká.“

Na kurzy chtějí stále mladší uchazeči

Rostoucí zájem o online ukázkové lekce se týká stále mladších dětí. „V registrační kampani konané v lednu letošního roku se jednalo o 40 % zájemců ve věku 1. – 3. třídy základní školy. Pro tyto děti každopádně online kurzy ještě nejsou příliš vhodné, proto prozatím hledáme možnosti, jak kvalitní kurzy digitální gramotnosti dětem alespoň přiblížit,“ upřesňuje Jelínková a zakončuje: „Poměr studentů fyzicky/ online je ve věkové kategorii 4. – 6. třídy ZŠ relativně vyrovnaný. U starších dětí jednoznačně převládá preference online vzdělávání.“

Rychle expandující mezinárodní franšízová síť poboček pro volnočasovou výuku Logiscool momentálně eviduje vedle kurzů programování i rostoucí zájem o letní příměstské tábory zaměřené nejen na programování ale i na digitální kreativní tvorbu. Ty jsou mj. zaměřené na tvorbu videa, nebo web design. Zájem o programování zůstává stále doménou spíše chlapců. Zastoupení dívek klesá s věkem, nejvíce jich je v nejmladších kategoriích. U digitální tvorby je poměr chlapců a dívek v podstatě vyrovnaný.