Yang Chaobin ze společnosti Huawei představuje sérii řešení pro všechna pásma 5G

Bangkok 29. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Na konferenci Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF2022) představil Yang Chaobin, prezident divize Huawei ICT Products & Solutions a Huawei Wireless Solution, koncept One 5G a sadu řešení, která mají usnadnit přechod všech pásem na 5G. „Sítě 5G mají obrovský potenciál,“ řekl Yang. „Budoucnost vyžaduje, aby na 5G přešla všechna pásma. Řešení společnosti Huawei pro přechod všech pásem na 5G pomohou zákazníkům vybudovat 5G sítě s optimálním výkonem, dokonalými službami a minimální spotřebou energie.“

Sítě 5G se komerčně využívají již po tři roky. Za tuto dobu prošlo pokrytí, zařízení i počet uživatelů rychlým vývojem. Sítě 5G přináší spotřebitelům pohlcující digitální zážitky ve vyšším rozlišení a urychlují digitální transformaci napříč odvětvími. Zlepšily způsob práce i efektivitu výroby v podnicích. Pokud jde o výstavbu sítí 5G, operátoři se v počáteční fázi zaměřili na rozvoj duplexního přenosu s časovým dělením (TDD) v kombinaci s milimetrovými vlnami ale v poslední době většina operátorů volí konvergenci TDD a FDD (duplex s frekvenčním dělením).

V budoucnu se budou muset všechna připojení a služby (a stejně tak i všechna pásma) přizpůsobit 5G. Společnost Huawei vyvinula koncept One 5G a řešení, která maximalizují možnosti všech pásem a usnadňují hloubkovou koordinaci mezi pásmy, což je základem pro výstavbu účinných a nákladově efektivních sítí 5G.

Technologie MetaAAU s ELAA zlepšuje TDD uplink a downlink a zároveň snižuje spotřebu energie

Kombinace šířky pásma TDD a technologie Massive MIMO umožnila získat zkušenosti s 5G napříč generacemi. Nyní je třeba zajistit lepší pokrytí a vyšší kapacitu při nižší spotřebě energie, což inspirovalo řadu nových řešení na bázi TDD Massive MIMO.

Systém MetaAAU společnosti Huawei zvyšuje výkon a energetickou účinnost na novou úroveň díky využití technologie extrémně velkých anténních polí (ELAA) a inovativní koordinace hardwaru a softwaru. Systém MetaAAU byl nasazen ve velkém měřítku po celém světě. Bylo prokázáno, že zlepšuje pokrytí pro uplink (odesílání dat) i downlink i uživatelský komfort a spotřebovává méně energie.

Produkty s větší šířkou pásma budou pro operátory nezbytností, aby splnili požadavky na přidělování nového pásma a zjednodušili přechod na ultra-široké pásmo. Nové 800MHz zařízení MetaAAU od společnosti Huawei podporuje současné nasazení v pásmu C a umožňuje zjednodušené nasazení v budoucím novém spektru.

Pro případy, kdy je pro instalaci antén dostupný jen omezený prostor, nabízí společnost Huawei zařízení Meta BladeAAU, které jedinečným způsobem kombinuje technologie Meta a Blade, což umožňuje snadné nasazení zařízení MetaAAU a všech pásem pod 3 GHz na jednom stožáru, takže je ideální pro scénáře s jednou anténou.

Ultraširokopásmové a víceanténové technologie zjednodušují nasazení při fragmentovaném spektru FDD a zvyšují spektrální účinnost

Starší pásma FDD se budou nadále vyvíjet směrem k 5G. Mohou zde však nastat překážky v podobě fragmentovaného spektra úzkých pásem a současné existence většího počtu standardů mobilních sítí.

Společnost Huawei modernizuje své ultraširokopásmové a víceanténové řady řešení, aby pomohla operátorům zjednodušit nasazení, zlepšit spektrální účinnost a poskytnout uživatelskou zkušenost na vysoké úrovni u všech síťových standardů.

Ultraširokopásmový systém 4T4R RRU společnosti Huawei podporuje zjednodušené nasazení vícepásmových sítí 700-900 MHz a 1,8-2,6/1,4 GHz a sdílení výkonu na úrovni milisekund u všech operátorů, pásem a standardů sítí, což snižuje spotřebu energie při zajištění stejné úrovně pokrytí GU.

Další produkt Huawei, ultraširokopásmový 8T8R RRU dokáže zvýšit kapacitu sítí 4G a 5G 1,5krát, resp. 3krát. Při použití s anténami platformy Hertz s vestavěnou technologií přímého přenosu signálu (SDIF) dokáže 8T8R RRU snížit spotřebu energie.

Pro scénáře vyžadující velkou kapacitu nabízí společnost Huawei technologii FDD Massive MIMO AAU, která dokáže zvýšit kapacitu sítí 4G (třikrát) a 5G (pětkrát), a zvýšit jejich výkon. Tento produkt byl komerčně nasazen ve více než 70 sítích po celém světě.

Pro jednopólové scénáře nabízí společnost Huawei řešení FDD BladeAAU, které jako první v oboru kombinuje jednotky FDD Massive MIMO AAU a pasivní antény pro pásmo pod 3 GHz. Umožňuje jednoduché nasazení na jeden stožár.

Řešení společností LampSite a RuralLink umožňují všudypřítomnou 5G komunikaci

Vzhledem k tomu, že 70 % provozu v bezdrátových sítích pochází z vnitřních prostor, vyvinula společnost Huawei řešení LampSite 5.0, které nabízí kombinaci více pásem TDD+FDD a více síťových standardů. Díky vysoce integrované konstrukci snižuje LampSite 5.0 hmotnost a objem hardwaru a zároveň snižuje spotřebu energie. Kromě toho se pro řešení LampSite zavádí technologie mmWave, která poskytuje vnitřní kapacitu 10 Gb/s na základě distribuované ultraširokopásmové architektury.

Společnost Huawei také uvedla na trh řešení RuralLink, které je určeno pro odlehlé oblasti. S tímto řešením stačí pro pokrytí venkovských oblastí ve třech sektorech jediná jednotka Radio Remote Unit (RRU) a anténa, přičemž mikrovlnný fronthaul dokáže ušetřit montáž záložní bateriové jednotky (BBU) na místě. Vzdálenost mezi stanovištěm sítě RuralLink a místem příjmu signálu může být až 20 km. Díky zjednodušené konstrukci a velmi nízké spotřebě energie stačí k napájení jednoho místa pouze 6 solárních panelů, přičemž je možná vzdálená správa a údržba.

Inovativní řešení mmWave umožňuje komerční využití spektra mmWave ve venkovních hotspotech i v budovách

Zdroje spektra mmWave jsou bohaté a přístup ke spektru s velkou šířkou pásma již získalo více než 140 operátorů. Typickými scénáři uplatnění mmWave jsou venkovní hotspoty a vnitřní prostředí.

Ve scénářích venkovních hotspotů využívá řešení mmWave společnosti Huawei technologii iBeam a inteligentní algoritmus koordinace vysokého a nízkého pásma k dosažení přesného vyrovnání svazku a rychlého zaměření. Výkon při nepřetržitém propojení ukazuje, že v pohybujících se vozidlech a ve vnitřním prostředí budov podél ulic lze zajistit z pohledu uživatele nepřetržitou vysokou rychlost.

Ve vnitřních scénářích pracuje s distribuovanou architekturou systém LampSite 5.0 společnosti Huawei, který podporuje pásmo 800 MHz mmWave, pásmo C a pásmo 1,8 GHz a poskytuje mimořádně velkou kapacitu více než 10 Gb/s. Tyto nové kapacity dokážou nejen zajistit bezproblémové připojení v budovách, ale také uvolnit plný potenciál spektra mmWave.

Inteligentní sítě 5G posiluje IntelligentRAN

S přechodem všech pásem na 5G budou potřeba inteligentní sítě, které dokážou splnit požadavky na diverzifikované služby, zvýšit efektivitu provozu a údržby více standardů a vyvážit uživatelský komfort se spotřebou energie. Díky vrstvené inteligentní architektuře pomáhá IntelligentRAN společnosti Huawei operátorům snižovat náklady na provoz a údržbu sítě, rozšiřovat síťové možnosti a vytvářet další obchodní příležitosti.

Kombinace řešení One 5G pro všechna pásma a IntelligentRAN uvolňuje plný potenciál všech pásem včetně TDD, FDD a mmWave a usnadňuje koordinaci všech pásem pro lepší výkon sítě a nižší spotřebu energie podle zásady „Pásma fungují jako jedno a sítě fungují jako jedna.“

„Nastává ideální doba,“ uzavřel Yang. „5G vstupuje do nové éry. Pokračujme v 5G inovacích, sledujme vizi transformace světa pomocí 5G a vykročme směrem k inteligentnímu světu.“

Globální fórum o mobilním širokopásmovém připojení 2022 pořádá společnost Huawei spolu se svými průmyslovými partnery GSMA a GTI. Na tomto každoročním fóru se scházejí provozovatelé mobilních sítí, vedoucí představitelé vertikálních odvětví a ekosystémoví partneři z celého světa, aby diskutovali o tom, jak zajistit komerční úspěch 5G i o dalších významných a aktuálních tématech, jako je ekologický rozvoj, inteligence a vývoj 5G. Další informace naleznete na adrese:

https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022 .

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1931498/Yang_Chaobin_speaking_MBBF2022.jpg