Xella se zavazuje k ambicióznímu vědecky podloženému cíli snížení emisí CO2

Duisburg 4. dubna 2023 (PROTEXT/ots) – Společnost vydává zprávu o udržitelnosti za rok 2022

Xella Group, přední evropský výrobce stavebních materiálů udržitelných, efektivních a cenově dostupných řešení hrubé stavby, dnes publikuje svou zprávu o udržitelnosti za rok 2022. Společnost Xella navíc oznámila, že své cíle snížení emisí CO2 do roku 2030 předložila k ověření iniciativě Science Based Targets. S tímto závazkem se společnost Xella snaží zajistit i snížení emisí z dodavatelského řetězce, tak aby její aktivita byla v souladu s návrhem, který klimatologové uznávají pro omezení nárůstu globální teploty o 1,5 °C. (Pařížská dohoda).

Strategie ESG společnosti Xella je založena na třech pilířích: snižování emisí CO2 ve všech provozech a globálněji v rámci celého dodavatelského řetězce, rozvíjení obnovitelnosti jejích materiálů a zajištění bezpečného, rozmanitého a inkluzivního pracoviště. Nejnovější zpráva o udržitelnosti zdůrazňuje kontinuální progres ve všech třech pilířích strategie ESG společnosti Xella.

Výrazné snížení emisí

V roce 2022 společnost Xella snížila emise CO2 o 8 % oproti roku 2021, a to díky zavedení opatření v oblasti energetické účinnosti. Kromě toho byly v roce 2022 přesně vyhodnoceny emise CO2 z rozsahu 3, které představují 84 procent celkových emisí CO2 společnosti Xella. Až společnost Xella dokončí proces stanoveného cíle založeného na vědeckých poznatcích, přidá už k tak ambicióznímu cíli pro emise z rozsahu 1 a 2 také absolutní cíl pro snížení emisí z rozsahu 3. Společnost Xella se zavázala spolupracovat s dodavateli na hledání způsobů, jak v příštích letech snížit emise CO2 v některých kategoriích surovin.

Xella si klade za cíl obnovitelnost

Xella v roce 2022 spotřebovala o 4 procenta méně vstupních materiálů a spotřeba písku se snížila díky zvýšenému využívání drceného vratného materiálu z výroby. To je v souladu se závazkem společnosti Xella zastavit ukládání zbytků výroby na skládky do roku 2025. Xella je odhodlána dále zvyšovat obnovitelnost svých produktů a výroby. To zahrnuje snižování zbytků vznikajících při výrobě, zkoumání nových způsobů jejich využití, třídění čistých odřezků a také zpracovaní odpadu z demolicí. Zahrnuje rovněž zavádění digitálních služeb, jako je digitální řešení Xella blue.sprint, které přispívá k minimalizaci chyb a optimalizuje použití jednotlivých produktů.

Xella se může spolehnout na vlastní výzkumné a vývojové zařízení Xella Technologie – und Forschungsgesellschaft mbH (T&F) při vývoji nových metod a receptur, aby byla její výroba udržitelnější.

[1] Emise rozsahu 3 zahrnují emise, které neprodukuje sama společnost a které nejsou výsledkem činností z aktiv, jež vlastní nebo kontroluje, ale emisí, za něž je nepřímo odpovědná, a to na vyšších úrovních hodnotového řetězce.

Celkové emise znamenají emise z rozsahu 1 a 2 (emise vlastněné nebo kontrolované společností) a emise z rozsahu 3.

Bezpečné a rozmanité pracoviště

V roce 2022 investovala společnost Xella 4,1 milionu EUR ke zlepšení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. To zahrnovalo investice, jako jsou bezpečnější stroje nebo ochranné ploty. Společnost dále investovala do školení, včetně dalšího zavádění programu Total Safety Leadership Program (TSL), programu pro celou společnost Xella, který motivuje jednotlivce k převzetí osobní odpovědnosti za bezpečnost.

Společnost Xella také postupuje v oblasti genderové diverzity, přičemž podíl žen ve vedení skupiny v roce 2022 vzrostl na 20 %.

Cécile Fages, Chief Sustainability and Communications Office of Xella, říká: „Jsme velmi hrdí na pokrok, kterého jsme v roce 2022 dosáhli, pokud jde o naše úsilí v ESG a rostoucí odhodlání našich zaměstnanců v této oblasti. Snažíme se však jít stále dál. Jako jeden z předních evropských dodavatelů stavebních materiálů máme prostředky a odpovědnost k urychlení snižování emisí CO2 a efektivnějšímu využívání zdrojů, protože svět je silně zasažen změnou klimatu. Xella je a bude schopna poskytovat vhodná řešení, která odpovídají na výzvy k udržitelnosti ve stavebním průmyslu.“

Zpráva o udržitelnosti byla připravena v souladu se standardy GRI 2021 a část obsahu je zajištěna nezávislými externími auditory (PwC).

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách skupiny Xella:

www.xella.com/sustainability

– Obrázek je k dispozici na AP Images (http://www.apimages.com) –

Xella Group

Skupina Xella je evropským poskytovatelem efektivních a udržitelných řešení stavebního systému pro celou hrubou stavbu.. Xella zastřešuje několik známých značek – Ytong, Silka, Hebel a Multipor a je průkopníkem v digitálně podporovaných stavebních procesech. Naše produkty založené na přírodních surovinách řeší potřebu efektivní výstavby a poptávku po udržitelných stavebních řešeních. Skupina řídí inovace v celém hodnotovém řetězci od plánování po výrobu a instalaci. Xella zlepšuje udržitelnost budov během celého jejich životního cyklu a přispívá k rozvoji nízkouhlíkovému průmyslu kompatibilního s oběhovým hospodářstvím. Skupina Xella se sídlem v Duisburgu v Německu zaměstnává více než 5 200 zaměstnanců.

Pro více informací o Xella Group navštivte: www.xella.com

Kontakt:

Xella International GmbH

Cécile Fages

Chief Sustainability and Communications Officer

Düsseldorfer Landstraße 39547259 Duisburg, Germany

Phone: +49 (0)203 60880 5500

Mobile: +49 (0)160 99055743

E-Mail: cecile.fages@xella.com