WWF spouští digitální informační centrum pro udržitelné podnikání

Budapešť (Maďarsko)/Bukurešť (Rumunsko)/ Bratislava (Slovensko)/Praha(ČR)/Sofia (Bulharsko) 3. duben 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Veřejně kótované společnosti odpovídají za zhruba 40 % všech emisí způsobujících oteplování klimatu (1). Velký dopad má zejména současná podoba potravinářského průmyslu – ze 42.100 ohrožených druhů je 22.900 na seznamu právě díky zemědělské činnosti (2). Soukromý sektor se však také může stát hnací silou přechodu na uhlíkově neutrální a přírodně pozitivní ekonomiku.

S cílem podpořit vývoj podniků tímto směrem založil WWF (Světový fond na ochranu přírody) digitální informační centrum pro udržitelná řešení podniků ve střední a východní Evropě. Nová platforma nese název „The Future of Business (Budoucnost podnikání)„. Podnikatelskému sektoru bude poskytovat užitečné informace o důvěryhodných postupech v otázce udržitelnosti. Aktuálně nabízí tři různé mediální formáty: podcasty, videa a články. První sezóna podcastu „The Future of Business“ vznikla za podpory společnosti VELUX, předního světového dodavatele střešních oken. Kromě toho bude WWF připravovat také oborové akce, kde budou sdíleny znalosti a zkušenosti, včetně vědeckých zpráv a praktických pokynů z virtuální knihovny.

„Platformu „The Future of Business“ jsme vytvořili proto, abychom se společně dívali na budoucí podobu našeho regionu a na to, jak ji utvářet ve prospěch lidí a přírody. Chceme tak otevřít zásadně důležitou diskusi o podnikatelských aspektech udržitelnosti,“ vysvětluje regionální ředitel WWF-CEE pro marketing a partnerství Peter Baráth.

Na úvod se bude platforma věnovat těmto tématům: vedení (leadership) v oblasti změny klimatu, odpovědnému obhospodařování (stewardship) lesů a vod, financím a potravinovým systémům. Již je dostupná první epizoda podcastu, nazvaná „1,5°C Emission Possible: How businesses can drive the transition towards a net-zero economy“ (Jak mohou firmy podpořit přechod k uhlíkově neutrální ekonomice).

Projekt „The Future of Business“ je dílčí aktivitou v rámci partnerství WWF a společnosti VELUX, jehož cílem je inspirovat firmy v regionu střední a východní Evropy k aktivitě ve prospěch naší planety. V záři 2020 vznikl závazek pro dvacetileté partnerství WWF a skupiny VELUX Group o převzetí zodpovědnosti za své emise v minulosti i v budoucnu. Tato inovativní spolupráce se prostřednictvím řady projektů po celém světě zaměřuje na ochranu a obnovu lesů.

Celý článek si můžete přečíst zde:https://business.wwfcee.org/

Zdroje informací

1. Zpráva společnosti Generation Investment Management o stavu emisí kótovaných společností – Insights 6: Listed Company Emissions, Generation Investment Management, 2021

2. Červený seznam ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN): https://www.iucnredlist.org/#

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2041427/WWF_Launches_Business_Solutions.jpg

Kontakt: Péter Baráth, regionální ředitel pro marketing a partnerství, pbarath@wwfcee.org, +36 70 9538035